Kommundelsprogram Kareby 2018-2022

Det ska vara gott att leva och bo i Kareby.

En lantlig idyll där människor valt att bo med sina familjer och djur hotas av exploatering. Boende i området runt Ryr är djupt oroade över sin boendemiljö där de valt att bosätta sig just av den anledningen att det är naturskönt med en trygg miljö för barn och djur. En naturskön miljö med rikt växt och djur liv, en lantlig miljö med närhet till staden.

Boende och markägare har sedan en tid känt stort obehag och oro över den exploatering som planeras i området. Vi Socialdemokrater vill förhindra denna utveckling.

Vi kommer följa frågan, nyligen beviljades på myndighetsgrund en strandskyddsdispens för en bäck. Men det är många turer kvar innan någon ny väg kan dras. Trafikverket och kommunen ska höras, arkeologisk utredning skall göras. Vi ser en värdefull natur i området såsom t ex skyddsvärda träd, rödlistade arter och anser att hänsyn bör tas till detta, inte minst i samband med den arkeologiska utredningen.

Det finns entreprenörer som vill bygga bostäder i och runt Kareby, vi tycker detta är intressant, nyligen har det gjorts en stor investering i skolan, det är bra. Vi Socialdemokrater vill också tredubbla antalet enskilda bygglov på landet.

Hastighet är en annan fråga vi vet är viktig, något vi driver gentemot Trafikverket, liksom sammanbindning av cykelbana.


Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Kommunfullmäktigelistan 2018-2022
Våra kandidater, Kommunfullmäktige Kungälv 2018-2022 1 Miguel Odhner, Utbildningschef, Harestad 2 Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby  3 Assar Wixe, Studerande, Kungälv 4 Ingela Rossi, Fritidsledare, Kungälv 5 Johan Holmberg, Lärare, Harestad 6 Pia Gillerstedt,…
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv
Vi ska leva ett gott liv i Kungälv, här vill vi bo. Men idag utmanas demokratin och den svenska modellen av de som vill dra isär samhället och människorna. Vi står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Alla ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och öppet Kungälv, vi ska hålla ihop, vi är starkare tillsammans.
Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby
Erika Sjöblom, Undersköterska, Kareby
Se en förändring inom vård och omsorg och förskola/skola. Jag vill att det ska bli attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Att de som idag blir och är äldre ska kunna få sitt behov tillgodosett genom att ha personal som orkar att arbeta heltid. Att heltid blir en rättighet med möjlighet till deltid och att AVA anställningar försvinner. Det är en utmaning men jag vet att fler händer i vården är en stor del som gör att personalen orkar. Varenda klass i gymnasiet i vård o omsorg och barn o fritid ska vara fullsatta i Kungälv. Att elever känner sig sedda och trygga under sin skoltid. Fler kuratorer på skolorna som kan stötta eleverna i tidigt skede och förebygga psykisk ohälsa.
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Fler bussturer och pendelparkeringar på landsbygden 
Vi har infört fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer. Detta har gjort skillnad och uppskattas av många. Nu vill vi ta nästa steg. Kollektivtrafiken i Kungälv skall bli ett klimatsmart alternativ tillgängligt för alla runt om i vår kommun. Det ska vara tillgängligt, snabbt och enkelt att åka kollektivt.

Träffar: 1584