Ekonomin är viktig – men alla barn, både i Ullstorp och Kareby kommer först.

Kommunstyrelsens ordförande om Kareby & Ullstorp

Ekonomin är viktig – men alla barn, både i Ullstorp och Kareby kommer först.

Imorgon skall jag som ordförande leda kommunstyrelsen genom 34 kommunala beslut.

Igår fick jag över 500 namnunderskrifter i handen från Karebyföräldrar, många av dem har jag också träffat, de vill ha kvar en kommunal förskola i Kareby. Jag förstår dem, lyssnar och värderar, men vi måste göra vårt bästa för alla parter och ekonomin. Så är det med politik.

Kungälvs politiska majoritet träffades i går kväll

I partiernas förberedande arbete träffades igår kväll Kungälvs politiska majoritet för att ta ställning till alla frågorna, men självklart var det en fråga som stack ut, ”Avtal om förlikning angående förskolan Ullstorp (Dnr KS2017/0923-33)”.

Förvaltningen och Naturmontessori har fört förlikningsdiskussioner under medlingen hos hyresnämnden och har även haft enskilda förlikningssamtal, så sent som i igår eftermiddag. I ärendet på onsdag finns fyra alternativ för kommunstyrelsen att ta ställning till.

1. Förlikningsavtal förskolelokaler i Kärna och Kareby samt ersättning
2. Förlikningsavtal förskolelokaler i Kärna samt ersättning
3. Endast ersättning
4. Inget av alternativen 1-3 ovan godkänns (avgörs i domstol)

Kungälvs politiska majoritet beslutade igår, inför den formella behandlingen på onsdag, att yrka bifall till förslag tre i beslutsunderlaget och ersätter skolföretaget enligt deras beräkningar och begäran med 12,6 miljoner. Inga lokaler, i vare sig Kareby eller Kärna kommer därmed tas över i en förlikning, utan det blir en ren ekonomisk lösning. Detta lämnar barn, personal och planerad verksamhet i arbetsro. Ekonomin är viktig, men för oss kommer alltid barnen först.

För oss Socialdemokrater och majoritetspartierna (L, MP, V och UP) är detta en är en bra helhetslösning. För oss kommer barnen först, då menar vi alla barn, både i Kareby och Ullstorp. Kommunen har haft en felaktig modell och hanterat fastighetsfrågan/uppsägning fel. Det får vi stå för. Detta blir en negativ ekonomisk engångseffekt som är hanterbar under året. Det måste vi jobba vidare med.

Moderatmodellen och utebliven moms

Frågan om Ullstorp kommer upp utifrån att vi Socialdemokrater nu avskaffar en olaglig modell som Moderaterna politiskt konstruerade 2007 för att få fler enskilda näringsidkare/skolföretag. En modell vi Socialdemokrater alltid varit emot och redan 2007 reserverade oss emot. Moderatmodellen med fastighetsavtal var så dålig så den var olaglig, Kungälvs kommun måste nu ex betala in miljonbelopp i utebliven moms och förvaltningen har hanterat frågan på så sätt att hyresnämnden anser att företagaren fått besittningsskydd, vilket är allvarligt, olyckligt och dyrt. Sådant får inte ske och rutiner och regler har ändrats och delegation dragits in och ändrats.

Inget emot friskolor

Vare sig jag eller Socialdemokraterna har något emot enskilda näringsidkare eller friskolor, tvärtom. Men jag konstaterar att denna resa som började 2007 och som nu avvecklas, om politiken och Moderata kommunalråd när det begav sig, inte hade lagt sig i, petat och pillat i denna konstruktion för att främja enskilda näringsidkare hade vi aldrig haft dessa problem, utan en vanlig snygg, rak enkel fungerande ersättningsmodell för friskolor. Nu avskaffas den och vi har säkerställt en ny ordning inom förvaltningen så undermålig hantering skall undvikas i framtiden, även om man aldrig kan försäkra sig mot misstag, det kan alla människor begå.

Det viktiga är att det blir bra och som det var tänkt, för alla barnen både i Ullstorp och Kareby – och det blir det nu.

Tack alla, inte minst föräldrar som engagerar er, påverkar och tar del av demokratiarbetet.

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommun

Träffar: 455