Jobb för unga

För Socialdemokraterna är jobben nyckeln till frihet och integration. Ingen ung ska börja sitt vuxna liv med att inte vara efterfrågad.

Minska klyftorna

Vi har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna, skapa ett starkare och tryggare Kungälv. Arbetslöshet och utanförskap ska inte gå i arv. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Vårt mål är arbete åt alla

Feriejobb

Ingen ung ska börja sitt vuxna liv med att inte vara efterfrågad. Alla unga ska få chansen att jobba och tjäna egna pengar. Vi ska hjälpas åt i ett samhällskontrakt, där kommun, föreningar och företag ingår, med att ge alla unga som vill, ett feriejobb och en bra start i livet. Det är genom feriejobb, praktik, utbildning och arbete åt alla vi bygger Kungälv starkt.

Kommunens kompetensförsörjning

Vårt egna gymnasium Mimers Hus ska ha ett brett utbud för alla. För framtiden behövs en särskild prioritering för kommunens egna kompetensförsörjning. Därför ska tillsvidareanställning erbjudas alla folkbokförda elever med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård – och omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram

Alla behövs

Alla unga behövs i arbete och utbildning för att bygga Kungälv och Sverige starkt. Därför ska vi ha en lokal samverkansmodell och avtalssystem där alla unga efterfrågas, kravställs, tränas och bildas för att stå stark i det egna livet och försörjningen. Detta vill vi göra genom riktade insatser för alla under 25 år. Alla behövs, ingen ska lämnas utanför. Så bygger vi Kungälv starkt med kunskap

Därför vill vi

  • Att alla unga erbjuds ett feriejobb

  • Införa en jobb- och utbildningsgaranti för unga

William Hult
Ledamot, kommunstyrelsen
Kandidat #10, Kommunfullmäktige

Visits: 400