Europeiska Unionen – Lennart

Första intrycket är att detta är en koloss på lerfötter. Man blir imponerad av dess storlek. Men vilken kolossal byråkrati det omgärdas av.

Varför två orter?

När man börjar tänka efter inser man svårigheterna att få 28 nationer att enas om någonting, alla med olika politiska åsikter inbördes. En viktig fråga är varför skall parlamentet ha två orter att fatta beslut på? En mastodont att flytta och så ofta. Ett ofantligt slöseri av alla länders avgifter.

Vad händer efter Brexit?

Vad kommer att hända efter Brexit? En total möjlighet att alla 28 stater skall höja sina avgifter ytterligare till unionen. Verksamheten och unionen måste bantas för att alla medlemsländer behöver stärka sin egen ekonomi i första hand.

Framtiden?

Frågetecknen om EUs framtid är många.
Men mycket tacksam för att fått möjligheten att besöka detta maktens centrum.

Lennart Martinsson

 

Rösta på en sosse i EU-valet den 26 maj

 

Träffar: 231