Det var aldrig en självklarhet att jag faktiskt skulle överleva ett krig, ett krig där uttrycket etnisk rensning uppstod.

Läs mer

Bryssel är huvudort för EU samt säte för Europiska Kommissionen och Europarlamentet.

Läs mer

Studieresan genomfördes efter en studiecirkel där vi lärde oss om EU:s grunder.Studieresan två huvudmål var besök på EU-facket och på EU-parlamentet.

Läs mer

Första intrycket är att detta är en koloss på lerfötter. Man blir imponerad av dess storlek. Men vilken kolossal byråkrati det omgärdas av. Varför två orter? När man börjar tänka efter inser man svårigheterna att få 28 nationer att enas om någonting, alla med olika politiska åsikter inbördes. En viktig fråga är varför skall parlamentet…

Läs mer

Vi förberedde oss inför resan med att ha en studiecirkel om EU-parlamentet. Flickors rättigheter Vi fick bland annat till uppgift att titta lite närmare på någon av våra socialdemokratiska parlamentariker eller något EU-land som intresserade oss. Jag valde att titta närmare på Anna Hedh som jobbar mycket med kvinnors och flickors rättigheter och bl.a varit…

Läs mer

Mina reflektioner efter avslutad studiecirkel och studiebesök till Europaparlamentet. Positivt och informativt Jag har upplevt vår studiecirkel som mycket positiv och informativ. På vår första studiecirkelträff presenterade vi oss och därefter diskuterade vi ett kapitel ur häftet ”Vems Europa-forma det Europa du vill leva i”. Detta häfte blev även vårt studiehäfte. Vi fick därefter två…

Läs mer

Vi har en stark laguppställning med kandidater från hela Sverige säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad. Nr  Namn Ålder Distrikt Kommun 1 Heléne Fritzon 58 Skåne Kristianstad 2 Johan Danielsson 36 Stockholm Stockholm 3 Jytte Guteland 39 Stockholms pd Stockholm 4 Erik Bergkvist 54 Västerbotten Umeå 5 Evin Incir 34 Uppsala pd Uppsala 6 Ilan…

Läs mer