V+SD=SANT

Vänsterpartiet har tillsammans med Sverigedemokraterna kastat ut Sverige i ett mycket osäkert politiskt läge, mitt i en pågående pandemi. Att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte vill ha en socialdemokratiskt ledd regering är naturligt. Men att Vänsterpartiet nu är beredda att hjälpa dem med det är svårt att förstå logiken i.

Att Vänsterpartiet är emot delar av Januariavtalet och särskilt då den punkt som handlar om möjligheten till fri hyressättning till nyproducerade hyresrätter, det är ingen nyhet. Det som föreslagits i utredningen är långt ifrån marknadshyror. Något förslag från regeringen finns inte ännu, den har nyligen sänt ut utredningen på remiss och ska därefter ta fram ett förslag till beslut baserat på utredningen och remissvaren. Till det har idag lagts att parterna inom hyressektorn, Hyresgästföreningen, Allmännyttan och Fastighetsägarna, kan komma överens om en lösning så är det den som regeringen ska lägga fram till riksdagen.

Trots detta väljer Vänsterpartiet att fortsätta planen att, tillsammans med partier som vill har marknadshyror för alla hyresrätter, rösta bort en socialdemokratiskt ledd regering.

Det är uppenbart att det viktigaste för Vänsterpartiet är att skapa så mycket väsen och uppmärksamhet som möjligt kring sitt parti och sin nya partiledare. Sakpolitiken är underordnad. Vi känner igen det här beteendet, det är exakt på samma sätt som Sverigedemokraterna agerar.

Sverige riskerar mitt i den värsta pandemin på mycket länge att försättas i ett läge där regeringen är en expeditionsregering med begränsade befogenheter i veckor eller i värsta fall månader. Allt för att Vänsterpartiet ska få uppmärksamhet och i slutändan mycket väl ge Sverige den mest högerinriktade regeringen sedan demokratin infördes i vårt land för 100 år sedan.

 

Kenneth G Forslund
Ordförande Utrikesutskottet
Sveriges Riksdag 

Camilla Haag
Ordförande
Kungälvs Arbetarekommun 

Visningar: 366