Vård i livets slut

knäppta händer på äldre person

För oss Socialdemokrater är det viktigt att säkra en lugn tid vid vård i livets slut

Vi behöver särskilda platser

Varje år har vi några medborgare som på grund av sjukdom inte kan bo kvar hemma och som inte har lång tid kvar i livet. För dem behövs det en avgränsad plats där de kan få vård och omsorg samtidigt som deras anhöriga kan komma och stanna hos dem en längre stund. Platsen ska vara välkomnande för alla åldersgrupper då vi även har medborgare som avlider där det finns minderåriga barn i familjen och dess närhet.

Ingen ska behöva dö ensam

När det inte finns anhöriga eller närstående, eller i de fall det finns och de inte orkar längre, så ska det vara en självklarhet att man inte ska behöva vara ensam. Det ska finnas personal som träder in I de fallen, för ingen ska behöva dö ensam

Personalens kompetens är viktig

Vi ser att det är viktigt med välutbildad personal inom palliativ vård, för att kunna ge den sjuke så snarlik vård som möjligt som ett hospice gör. Teamet runt den som vårdas i livets slut och kontinuiteten hos personalen som vårdar är viktig. Den enskilde och dess anhöriga/närstående behöver alla känna en trygghet

Vi vill säkra en värdig vård i livets slut

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7 Kommunfullmäktige

Träffar: 288