Utveckla de kulturella och kreativa näringarna

Kungälv behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kulturen skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Samverka med det fria kulturlivet

Kulturindustrin som växte fram efter första världskriget, stimulerad av tekniska innovationer som radion, grammofonen, filmen och Tv:n, har bidragit till en bred och rik populärkultur. Digitaliseringen har fortsatt den utvecklingen. Den kommersiella kulturen och kulturindustrin bygger som annan företagsamhet på marknadsekonomin och lönsamhetskrav, men kulturindustrin är också beroende av och samverkar med det fria kulturlivet och den offentligt finansierade kulturen.

Kulturrådets arbete

Kultur skapas tillsammans och därför ska Kulturrådets arbete utvecklas. Kulturföreningar, övrigt föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn bidrar till utvecklingen av kommunen och den är även viktig för besöksnäringen. Vi vill öka samarbetet med föreningar, studieförbund och kreativa kulturnäringar kring gemensamma arrangemang. Samtidigt vill vi stödja dem i arbetet med att nå ut med sina arrangemang och aktiviteter

Därför vill vi
• Tillvarata föreningslivets och näringslivets intresse av kultur för alla

Camilla Haag
Undersköterska

Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Besök: 32