Trygg efter mörkrets inbrott

man väntar i mörkret

Vi socialdemokrater har infört trygghetskameror i Kungälv och kommunen arbetar nu medvetet med att öka tryggheten genom mer och genomtänkt belysning. Det arbetet ska fortsätta

Digital trygghetsvandring

Genom smart och ny teknik ska otrygga platser bli trygga, det ska kännas lugnt att gå ut efter mörkrets inbrott. Kameror gynnar tryggheten i form av att förebygga brott och stödjer polisen vid utredning av brott. En ökad belysning på rätt ställe och på rätt sätt skapar inte bara en ökad trygghet utan också en vackrare stad och kommun. Vi vill att du ska vara med och bestämma över din trygghet genom en digital trygghetsvandring. Där medborgarna önskar en förändring i staden, stigar, leder eller torg ska vi också sätta ny smart belysning eller fler trygghetskameror.

Pröva införandet av grannstödsbilar

Vi vill öka tryggheten på kvällar och nätter i nära samarbete med föreningar, polis och företag. Det handlar om att utveckla samarbetet med föreningar som vuxna på stan och nattvandrare. Vi stödjer polisens arbete med grannsamverkan och vill pröva införandet av grannstödsbil i syfte att förebygga brott och öka tryggheten. Grannstödsbilen bedriv i samverkan mellan civilsamhället, näringslivet, kommun och polis och bygger på frivilliga åtaganden, där näringslivet är med och finansierar projektet. Samarbetet sker inom  ramen för samhällskontraktet med föreningar, polis, företag och bostadsbolag. Även bostadsbolagen ska arbeta med trygghetsvärdar och trygghetskameror.

Vi måste motarbeta den öppna narkotikaförsäljningen

Ordningsvakter som genomgår en kommunal värdegrundsutbildning är viktiga för att avlasta polisen och är tillsammans med trygghetsvärdar och fältarbetare särskilt viktiga för att motarbeta den narkotikaförsäljning som vi vet sker öppet men också stölder och otrygga situationer i offentliga miljöer

Vi Socialdemokrater arbetar för

  • Bra och trygg belysning där medborgarna vill ha dem
  • Trygghetskameror där medborgarna vill ha dem
  • Ökad trygghet på natten i samarbete med föreningar, polis och företag
  • Förstärk lokal polis och fältarbetare med kommunala ordningsvakters som genomgått värdegrundsutbildning
  • Stärk fältarbetarna med utbildning och befogenhet

 

Ulrica Brogren
Kandidat #13, Kommunfullmäktige
Daniel Tengwall
Kandidat #16, Kommunfullmäktige