Trygg barnomsorg på kvällar och helger

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

Omsorg oavsett när föräldrarna arbetar

När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än kontorstider. Men möjligheten till barnomsorg på kvällar, nätter och helger finns inte överallt. Det gör att föräldrarna tvingas ordna omsorgen med hjälp av släkt och vänner eller tacka nej till arbete på grund av att barnomsorg saknas. I ett starkt samhälle ska det finnas omsorg om barnen oavsett när föräldrarna arbetar.

Välfärd att vara stolt över

En trygg och tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. När fler arbetar får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Positiv utveckling

Den socialdemokratiska regeringen har ökat stödet till huvudmän som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det har gjort att fler kommuner idag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid – en positiv utveckling. Nu är det dags för oss i Kungälv att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Därför vill vi
• Ha barnomsorg tillgänglig dygnet runt för de som behöver det

 

Camilla Haag
Undersköterska

Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Besök: 186