Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har nolltolerans mot all form av förtryck. Alla är lika mycket värda och har rätt till sin egen kropp.

Kvinnor ska vara fria på samma sätt som män

Hedersrelaterat våld och förtryck hör inte hemma i Sverige. Trots det lever många unga flickor och pojkar, och vuxna kvinnor, i en hederskontext. Det är tydligt att mer måste göras. Rätten att få leva det liv man själv vill ska vara ovillkorlig. Här finns inget utrymme för kompromiss. Kvinnor ska vara fria på samma sätt som män är. Vi måste bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Högt prioriterad för oss

Frågan är högt prioriterad för oss socialdemokrater. Helt nya steg har tagits av den Socialdemokratiska regeringen. Vi har infört ett nytt brott, barnäktenskapsbrott. Vi har infört utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller för att könsstympas. Hedersförtryck har också blivit ett helt eget brott där straffet är fängelse i lägst ett år och upp till sex år. Men det är uppenbart att det inte räcker.

Ytterligare krafttag

Vi Socialdemokrater går till val på ytterligare krafttag för att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Fler handlingar som inte är straffbara idag ska kriminaliseras. Vi vill också utvidga utreseförbudet för barn som riskeras att föras ut ur Sverige för att giftas bort eller könsstympas. Så kan fler saker som barn riskerar att utsättas för leda till utreseförbud. Det ska bli lättare att upptäcka om någon försöker bryta emot förbudet.

Stärk skolans arbete

Vi Socialdemokrater vill också fortsätta stärka skolans arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill även skärpa arbetet ytterligare mot frånvaro. Inte en enda skolbänk ska vara tom efter sommarlovet. Därför ska ett nationellt frånvaroregister införas i skolan. Alla som möter barn och unga i sitt yrke ska veta hur de ska agera – inte minst skolan, sjukvården och socialtjänsten.

Därför går vi Socialdemokrater till val på:

•att alla kommuner ska ha handlingsplaner för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck.
•att införa ett nationellt frånvaroregister i skolan för att snabbare kunna upptäcka bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.
•att skärpa det straffrättsliga skyddet mot så kallade omvändelseförsök av hbtqi-personer.

 

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige
Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna Kungälv
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

 

Besök: 61