Prisvärd och hållbar energi för oss som bor i Kungälv

Elpriserna har rusat, vi vill jobba för attraktiva, kostnadseffektiva klimatpaket för vanliga familjer.  

Kungälvs kommun ska producera mer el och billig el. Kungälvs förmåga att producera energi och en hållbar energi är avgörande för kostnadsutvecklingen i stort liksom för vårt klimatavtryck. Omställningen till el är avgörande för minskade utsläpp. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver i Kungälv.

Ja till snabb havsbaserad vindkraft

Det snabbaste sättet är stor vindkraftpark långt ute till havs där ingen bor. Vi välkomnar att alla partier röstat för det förslaget våren 2022, nu gäller det bara att det blir av. För vi vill se en stabil och lokalt utbyggd energiförsörjning med rimliga priser, det är viktigt för ett tryggare och starkare Kungälv.

100% fossilfritt och bra priser till hem och företag

Positivt är att Kungälv har en fjärrvärmeproduktion baserad på restprodukter från träindustrin vilket innebär att kommunen uppnår en fossilfri produktion. Genom fortsatt utbyggnad av denna sorts förnybar energi, energieffektivisering, energilagring samt havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser både till hem och företag.

Smarta klimatpaket för vanliga familjer i Kungälv

Klimatomställningen kräver smarta klimatpaket för vanliga familjer i Kungälv. Därför vill vi Socialdemokrater införa ett attraktivt klimatpaket för kommunens fastighetsägare. Alla vill se över sina kostnader och sin hållbarhet.

Elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, solcellsutbyggnad, laddinfrastruktur och energieffektivisering är områden där kommunen har rådighet, inte minst genom sitt energibolag, här har vi möjlighet att genom ägarskap ta fram ett bra lokalt erbjudande som gynnar såväl plånbok som klimat.

Socialdemokraterna i Kungälvs viktigaste punkter

  • Attraktivt klimatpaket för fastighetsägare
  • Elektrifiera Marstrandsfärjan
  • Solenergi på alla kommunala fastigheters tak
Miguel Odhner
Ordförande, kommunstyrelsen

El och kostnader, se frågor och svar nationellt

Visits: 202