Nu stoppar vi anonyma kontantkort bland kriminella

Vårt Sverige kan bättre och vi ska vända på varje sten för att knäcka den organiserade brottsligheten.

Nya lagar träder i kraft idag

Idag den första augusti träder flera nya lagar i kraft som bland annat försvårar för den kriminelle att använda oregistrerade kontantkortsnummer och ger polisen mer befogenheter

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

 • Stärkt skydd mot sexualbrott som begås på distans, till exempel över internet
 • Bestämmelsen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska utvidgas så att även ageranden där barnet varit passivt omfattas
 • Nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn ,och grovt sexuellt ofredande införs
 • Minimistraffet för en rad sexualbrott skärps. Bland annat höjs minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn från två års fängelse till tre års fängelse

Registrering av kontankort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Kontantkort används flitigt inom kriminella kretsar för att anonymt kunna kommunicera sinsemellan. Inom droghandeln och kriminella nätverk används vad som kallas för ”burner phones”. Även inom terrorverksamhet förkommer användningen av kontantkort. Nu stoppar vi den här typen av anonym kommunikation.

 • Stopp för möjligheten för kriminella att använda sig av anonyma kontantkort
 • Tillgång för polisen till viktig och ibland avgörande information för att kunna utreda allvarlig brottslighet, inte minst vid gängkriminalitet eller bedrägerier

Regler om utvisning på grund av brott skärps

 • Skärpta regler om utvisning på grund av brott
 • Lägre straffvärden kan leda till utvisning vid allvarliga brott
 • Högre krav på etablering i det svenska samhället för att inte bli utvisad.
 • Kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistas länge i Sverige tas bort.
 • Längre återreseförbud och ökade möjligheter att neka uppehållstillstånd för en utlänning som begår brott

Ökade möjligheter för polisen att för Kronofogdemyndighetens räkning ta egendom från kriminella

 • Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i utmätningsärenden underlättas
 • Möjligheten att distansutmäta egendom som Polismyndigheten påträffar utökas
Nalle Johansson
Vice ordförande, arbetarekommunen
Camilla Haag
Ordförande, arbetarekommunen

Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Träffar: 58