Jämlik vård är målet i vår sjukvårdspolitik

Oavsett vem du är, var du bor eller storleken på plånboken ska du känna dig trygg att sjukvården finns där när du behöver den.

Med Alliansens styre har väntertiderna försämrats

Köerna till sjukvården har ökat under Alliansens och Miljöpartiets styre i Västra Götalandsregionen den här mandatperioden. Hur vi än mäter och vilka behandlingar/operationer vi sätter statistik på, så har väntetiderna försämrats sedan 2014. En av anledningarna till ökade köer är för att den styrande majoriteten har valt att köpa allt mer privat vård med marknadslösningar samt ökat antalet hyrläkare. Det är dålig sjukvårdspolitik för oss i Kungälv.

Köerna skall kortas!

Vi Socialdemokrater vill istället ge vår offentliga verksamhet mer resurser. På detta sätt ges regionens sjukhus möjligheter att korta köerna och stärka tillgängligheten till den nära vården och därmed nå vårt mål om en jämlik vård i hela regionen. En viktig del i att öka tillgängligheten för patienterna är att förbättra villkoren för sjukvårdspersonalen genom bättre arbetsmiljö och mer konkurrenskraftiga löner.

Utöver kortare köer och förbättrad arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen, vill Socialdemokraterna dessutom ge pensionärer kostnadsfria besök hos sjuksköterska samt ge våra äldre kostnadsfria besök hos tandhygienist. Fler mobila vårdteam behövs för att äldre, barn och multisjuka ska kunna få möjlighet till vård i hemmet vilket avlastar den hårt ansträngda akutsjukvården.

Jämlik vård oavsett var vi bor är viktigare för oss än marknadslösningar och hyrläkare.

 

Linda Åshamre
Kandidat kommun och regionfullmäktige

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans