Inte en krona ska gå till kriminella

Hela samhället ska gå till samlad offensiv för att bryta segregationen., tränga tillbaka våldet och knäcka gängen. Vi ska strypa gängens finansiering genom att gå på den organiserade brottslighetens pengar och slå hårt mot dess organisation.

Välfärdssystemen utnyttjas

Vi socialdemokrater ser en fortsatt allvarlig utveckling när det gäller våldet och de kriminella gängens framfart. Gängkriminaliteten gör människor i vårt land till brottsoffer och dödsoffer. De kriminella gängen utnyttjar välfärdssystemen för sina kriminella upplägg. Unga lockas att kliva på den kriminella banan med statusprylar.

Hot mot samhällsgemenskapen

Vi socialdemokrater gör det som krävs för att tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. Vi kommer att vända på varje sten för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som sprider otrygghet och som tar liv och som också hotar samhällsgemenskapen.

Våra gemensamma resurser

Den socialdemokratiska regeringen lanserar nu ett omfattande paket för att slå hårt mor den organiserade brottslighetens finansiering och organisation. Vi ska strypa gängens finansiering, stoppa varje försök från fuskare och kriminella att dränera våra gemensamma resurser.

Vi kommer att

• Genomföra en offensiv mot arbetslivskriminalitet
• Intensifiera statlig offensiv mot penningtvätt, skattefusk och välfärdsbrott
• Utöka arbetet mot internationell skattebrottslighet
• Genomföra kartläggning av välfärdsbrottslighet för mer effektiva insatser
• Ta krafttag mot korruption och otillåten påverkan
• Skärpa synen på köp av svarta varor och tjänster
• Ta de kriminellas brottsvinster
• Ha ordning och reda i folkbokföringen

 

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Daniel Tengwall
Maskinoperatör
Kandidat #16, Kommunfullmäktige

Träffar: 52