Infrastrukturministern startade med fiske i älven

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Kungälv och samtalar med sportfiskare och medborgare om vikten av att vårda våra vattendrag och säkerställa en biologisk mångfald. 

Läs mer

Kraftfulla åtgärder mot övergödning

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden måste säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet Läckaget måste minska Ökat…

Läs mer