I skolan läggs grunden för resten av våra liv

Skolsal

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Inga elever ska lämnas efter…

Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du
bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas
tillbaka. Därför ska vi sätta välfärden först. Det starka samhället behöver ta tillbaka kontrollen över
skolan. Barn och unga måste gå före marknad och vinst. Vi ska bygga Kungälv starkt med kunskap.
Den resan ska börja redan i förskolan.

Rätt resurser vid rätt tillfälle

Vi vill att varje barn och elev i Kungälv ska ha rätt resurser vid rätt tillfälle. Alla har olika
förutsättningar, men lika rätt till utbildning. Kungälvs skolor är bra och trots stora ansträngningar är
det alldeles för många grundskoleelever som inte når behörighet till gymnasiet. Väl inne på
gymnasiet borde alla få lämna med fullständiga betyg, så är det inte idag. Vi vill bygga Kungälv starkt
med kunskap, då ska ingen behöva börja vuxenlivet utan en gymnasieexamen.

Vuxna måste vara mer närvarande

Alldeles för många elever upplever skolan som otrygg, litar inte på vuxna eller upplever stress. Vuxna
måste vara mer närvarande och kunna sätta tydliga gränser för rätt och fel på ett tillitsfullt och
respektfullt sätt, i en trygg och stabil skola för alla. Skolan behöver återinföra skolvärdar. Skolans
bemötande ska vara proffsigt och tryggt

Vi vill att alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan

Vi vill införa skolvärdar i kommunens skolor

William Hult
Ledamot Bildningsutskottet
Kandidat #10 Kommunfullmäktige

Visits: 380