Fria arbetsskor inom vård och omsorg

Arbetsmarknaden är idag väldigt uppdelad och i många fall väldigt ojämlik, vi vill ha rättvisa villkor för de anställda i kommunen. En fråga som idag är ojämlik och som både handlar om klass och framförallt kön, är rätten till fria arbetsskor.

Rätten till arbetsskor – en fråga om kön

I traditionellt mansdominerade yrken som exempelvis anläggningsarbetare, parkarbetare och skolvaktmästare är fria arbetsskor en självklarhet. Men bara sju procent av Sveriges kommuner gav 2021 sina anställda inom hemtjänst och särskilda boenden samma förmån. Detta är en fråga som handlar om klass, men framförallt om kön.

Kvinnodominerade yrken

Majoriteten av de anställda inom särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden domineras av kvinnor. Dessa yrkesgrupper ligger i de flesta fall en bra bit efter i löneutveckling jämfört med de av naturen mansdominerade yrkena. Det tillsammans med att det inte heller är självklart att du får en heltidsanställning när du börjar, gör att skillnaderna mellan män och kvinnor blir än mer påtagliga. Många anställda har inte råd med riktiga skor till att arbeta i, vilket gör att många har billiga enkla varianter som vid användande under lång tid kan ge upphov till bland annat förslitningsskador. I de kvinnodominerade yrkena är det inte enkelt att få en förslitningsskada godkänd som arbetsskada, vilket även det påverkar de kvinnodominerade yrkena negativt

Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön

Därför vill vi att våra anställda som arbetar direkt i omsorgen med våra äldsta och sköraste ska få rätt till fria arbetsskor. Vi vill börja med denna yrkesgrupp men självklart är vår ambition att vi även ska införa detta framöver för exempelvis personalen inom förskola och skola

Därför vill vi Socialdemokrater införa:

  • Fria arbetsskor för personal inom vård och omsorg

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna Kungälv
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Visits: 393