Fri kollektivtrafik för unga

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, det är centralt att minska utsläppen för att nå våra klimatmål. Kollektivtrafiken spelar en stor roll som ett klimatsmart resesätt.

Frihetsreform

Den socialdemokratiska regeringen har gått ut med ett vallöfte som innebär gratis kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter under sommaren. Detta är en viktig frihetsreform för unga, så att unga på ett jämlikt sätt kan röra sig fritt i samhället, söka jobb, ta del av kultur och träffa sina vänner. Detta kan vara en del i att bryta segregationen.

Ett miljövänligare alternativ

Socialdemokraterna i hela Göteborgsområdet vill att regionen inför gratis kollektivtrafik för alla ungdomar under hela året. Vi delar den uppfattningen och oavsett vad regionen bestämmer vill vi göra det enklare för unga att åka kollektivt. Genom detta stärker vi ungdomars vanor att åka miljövänligt.

Vi vill gå längre

Det är inte rättvist att bara för att du bor 6 km från skolan, så får du idag inte ett fritt busskort. Alla som har ett kortare avstånd än 6 km har inte alltid förutsättningarna för att kunna ta sig tryggt och säker till skolan. Det finns många ungdomar som behöver förflytta sig på vägar där det inte finns säkra gång- och cykelbanor från hemmet till skolan. För oss är det också självklart att föräldrars ekonomi inte ska få bestämma om man kan åka kollektivt. Vi vill öka både rättvisan och även hållbarheten och vårt mål är att långsiktigt införa fria resor för alla ungdomar i kommunen.

 

Därför vill vi:
• Införa fri kollektivtrafik för alla unga

 

Sandra Mathiasson
Student
Kandidat #3, Kommunfullmäktige
Jesper Eneroth
Projektledare

Kandidat #4, Kommunfullmäktige
William Hult
Student
Kandidat #10, Kommunfullmäktige

Visits: 161