Framtidens Kode ska byggas tryggt och hållbart, steg för steg

Det var inte bara tur att kommunstyrelsens ordförande den 9 november drog i bromsen, la ett förslag om att utreda ytterligare ett skarpt alternativ för en framtida skolplacering i Kode. Det var klokt. För i onsdags framlades för första gången ny och skarp fakta från tjänstemännen, som visar att de ekonomiska skillnaderna mellan förslagen är fullt hanterbara rent ekonomiskt, både på kort sikt och över tid.

Kodes långsiktiga bebyggelseutveckling

Ekonomi, trafiksituation, barnperspektiv, folklig opinion, Kodes långsiktiga bebyggelseutveckling och en garanterad framtida bra lösning för Scoutföreningen var de avgörande när delarna när Socialdemokraterna igår kväll summerade sin önskade plats vid Scoutstugan för framtidens skola i lokalsamhället.

En ny skola

Alla vill ha en ny skola men ingen majoritet har orkat eller haft de ekonomiska musklerna att gå från ord till handling på alltför lång tid. Nu finns kraften i Kungälvspolitiken och det är vi som Socialdemokrater stolta över.

Kode skola idag

Kode skola är i förhållandevis gott skick med höga avskrivningsvärdena värden som skall värnas. Samtidigt kan vi inte trycka in allt vi behöver i villaområdena – utan vi måste tänka lite längre. Därför ska barnen ska skyddas från de större omgivande vägarna och vara en del i framtidens hjärta av Kode, när samhället utan att göra våld på Solbergslättens unika jordbrukslandskap sträcker ut sig samhällsplaneringsmässigt mot havet, med blandade bostäder för alla sorters plånböcker.

Fullstor idrottshall

Det är också rimligt att behandla Kode på samma sätt som Diseröd och Kärna, dvs investera i en fullstor idrottshall, inte minst med den positiva bygglovsutveckling och VA utbyggnad vi ser steg för steg in i framtiden.

Tack

Vi Socialdemokrater vill tacka för alla synpunkter, brev och uppvaktningar till politiken.

Bohusbanan

Avslutningsvis, Kode är en del av Göteborgsregionen, Kungälvs politiska ledning har lyckats lyfta Bohusbanan till ett av regionens prioriterade projekt, medel kan frigöras på nytt sätt de kommande åren, då måste Kungälv stå först i kön varför kommunstyrelsen ordförande därmed gett kommundirektören i uppdrag att infrastrukturmässigt nu prioritera upp den farliga järnvägskorsningen i Kode.

Steg för steg kan vi nu i lugn och ro fortsätta samtalet om ett tryggare, finare och mer hållbart Kode för framtiden.

Socialdemokraterna i Kungälv

Fotnot: Den 16 juni fattar kommunstyrelsen beslut om det fortsatta detaljplanearbetet.

 

Besök: 213