En sänkning av årskortet till 1200 är möjligt redan i juli

En sänkning av årskortet till 1200 är möjligt redan i juli, visade gårdagens dragning i kommunstyrelsen. Från ca 8000 kr till ca 4000 kr till ca 2000 kr eller till och med så lågt som 1200 kr med start i mitten av juli, om politiken säger ja. Detta utan att Kungälvbor och andra i kommunen behöver betala, då taxan är och skall vara självfinansierad.

På vilken sida man bor skall inte spela någon roll

Politiskt ska det inte spela någon roll på vilken sida av en vattenkanal man bor i en stad tycker jag. Man fattar att medborgare i Marstrand är förbannade på regionens stöveltramp med zontaxor, tänk om det fanns en färja mitt i Kärna, Kode eller Diseröd och folk helt plötsligt skulle betala 8000 kr istället för 1000 kronor om året för att ta sig några 100 meter till skolan eller affären.
Men man kan inte gnälla sig till en bättre framtid. Utan att chansa och genom hårt förhandlade och övertagande av trafikplikten, kan vi nu pressa tillbaka kostnaden till nästan samma nivå som tidigare för årskort, allt gjort på ett halvår efter att vi lyckades få rådigheten över trafiken i ett svårt läge. På sex månader har engagerade politiker med flera lyckats möjliggöra en sänkning av regionens årskortstaxa med typ 85 %, ganska bra jobbat. Tänk vad vi kan göra på 15 år, för så långt är avtalet.

Inga applåder men bra för Marstrand

Förväntar mig inga applåder, däremot annat i trådar på FB, men vad gör det, jag är ju inte ensam politiskt med att tycka att frågan är viktig. Detta är bra för Marstrand. Pensionärer och mindre barn kommer dessutom fortsatt kunna åka kostnadsfritt, i varje fall så länge jag och Socialdemokraterna är med och styr denna kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommun
Tel 070-3520101
Läs dagens intervju i lokaltidningen här:
Kungälvsposten