Du väljer väg för Kungälv

Jag är socialdemokrat och jag står för jämlikhet, frihet och solidaritet. Jag vill att alla ska känna stolthet över Kungälv, att det är gott att leva och bo här. Alla ska bidra till ett tryggt, starkt och modernt Kungälv. Jag vet att det är möjligt.

Vad handlar valet om?

Samtidigt vet jag att många med mig blir väldigt illa berörda av att se hur nazism, rasism, hat och hot växer sig starkare på bekostnad av svensk anständighet och humanism. Det känns lite som det är det valet handlar om, ett vägval, så vilken väg väljer du? För mig handlar valet också om – sänkt skatt eller ökad välfärd – här i Kungälv, för det finns skillnader.

Samarbeta för Kungälvs bästa – istället för att bråk

Men först vill jag ändå säga att Kungälv har under fyra år haft en stark majoritet med fem partier som lagt blockpolitiken och politisk färg (S, L, MP, V och UP) åt sidan. Det är något många kan glädjas över. Vi har jobbat för Kungälvs bästa. Som kommunstyrelsens ordförande är jag väldigt stolt över partier och förtroendevalda som kan samarbeta istället för att bråka i politiken.

Vi har tillsammans vänt utvecklingen i Kungälv.

Nu händer det saker i Kungälv och nästa år invigs Kongahälla shopping, snart åker folk till Kungälv istället för tvärtom. Vi har genom politiskt samarbete vänt utvecklingen kring jobb, skolresultat, barngruppers storlek, barnfattigdom, bostadsbyggande, föreningsstöd, en fri kollektivtrafik för yngre och pensionärer, miljöutsläpp, äldreomsorgsköer, socialbidrag, antal brott och till belackarnas träta ser vi hur nyanlända vuxna, en efter en kommer ut i arbete och utbildning.

Ekonomin

Vi tog över en ekonomi i obalans, trots det och höga investeringar för framtiden klaras överskott varje år, i år ser det ut att bli + 27 miljoner. Ekonomin är viktig, ansträngd och ska balanseras, därför minskas antalet anställda i stadshusets topp (till och med ett valår), inget roligt, men budget ska hållas. Vårt ansvarstagande har fungerat bra i fyra år, vi vänt utvecklingen och ett nytt Kungälv växer fram. Nu gör partierna ett omtag, alla går till val som enskilda partier, nu ska folk rösta. Så får man ta det därifrån.

Otryggheten

Och trots att det händer mycket bra i Kungälv finns otrygghet. En oro för framtiden, sjukvården, skolan och brottsligheten, det tar jag på allvar. Därför vill jag ha nya avtal med polisen för att bekämpa brottlighet och narkotika, fler kameror och lampor samt en bättre skola, äldre- och funktionshinderomsorg. Vi har utmaningarna framför oss, vi har långt till ett jämlikt, socialt hållbart, rättvist och ekologiskt hållbart Kungälv. Därför säger vi Socialdemokraterna tydligt NEJ till de skattesänkningar som SD, M, KD; C och UP föreslår, pengarna behövs för en bättre skola, vård och omsorg.

Alla skall göra sin plikt

Jag väljer istället en väg med fler i arbete som kan betala skatt, en väg där alla ska göra sin plikt, skyldighet och sedan få sin rätt, det är enkel vanlig hederlig arbetarmoral och gäller alla medborgare. För mig är det viktigt att alla ungdomar har ett jobb. Det får vara slut med ipad och curling eller ”jag vill jobba när det passar mig”.

Alla måste lära sig att arbete är grunden till den egna friheten, kontaktnätet och möjlighet att tjäna pengar, skaffa bostad. Därför vill jag fortsätta vår satsning tillsammans med företag och föreningar för fler sommarjobb för unga så de inte håller på med droger och bus. Så håller vi nere brott, bränder och andra dumheter.

Vi klarar de som kommer från Syrien

Jag väljer att jobba för ökat företagande och fler jobb. Kungälv växer med ca 500 personer varje år och ca 150 av dem är nya medborgare från andra länder. Jag bara konstaterar att nu har Sverige dragit i bromsen och våra nya medborgare (oftast Syrier) som kommer till Kungälv, klarar vi, företagen, vården och skolan vi behöver dem. Dom går faktiskt till arbete och utbildning, samtidigt som socialbidrag och barnfattigdom minskar – mest i utsatta områden, det är bra. Utanförskapet ska bekämpas och jag vill fortsätta jobba för jämlikhet och social hållbarhet. Jag vet att vi har mycket kvar att göra tillsammans med företag och föreningar, här finns inget att blygas för, bara möjligheter.

Ja till fler anställda – Nej till sänk skatt i Kungälv

Jag väljer också att göra rätt från början för barnen i förskolan och skolan, där ska det finnas resurser så de kan fångas upp tidigt, det tjänar ju alla på. Därför känns det bra att vi faktiskt minskat barngrupperna i Kungälv från 19 barn till 17 barn i genomsnitt med bibehållen personaltäthet. Nu skall vi gå vidare till grundskolan. Kort sagt, vi går till val på att det behövs fler vuxna i skolan.

Detsamma gäller vår äldreomsorg. Det är bra med fria resor för pensionärer, det skall vi vara rädda om, men personalen inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen måste blir fler. De går på knäna, lönerna är för låga och stressen för hög, sådant vill vi Socialdemokrater på riktigt ändra och då krävs pengar, inte bara till skolan, utan till våra äldre också. Så återigen, därför säger vi NEJ till sänkt skatt, de pengarna behövs till våra äldre och våra barn. Skola och omsorg behöver mer personal och pengar – inte mindre. Att då sänka skatten i Kungälv är inte seriöst, speciellt inte då vi faktiskt växer och i detta läge är det inte ansvarsfullt att gå till val på sänkt skatt.

Men det avgör du som väljare på söndag.

Attraktivt Kungälv

Socialdemokraternas mål är att göra klart viktiga saker vi påbörjat inom skola och omsorg, förstärka funktionshinderomsorgen, bygga hallar tillsammans med näringslivet för såväl bollsporter som is-föreningar och hästintresserade. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi är inte klara.

Alla behövs

Jag vill ha ett Kungälv där alla behövs, där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Här ska du kunna leva på din lön.

Hela Kungälv ska kraftsamla tillsammans, arbeta bort otrygghetskänslorna och skapa framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig, vi är starkare tillsammans. Den svenska välfärdsmodellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Men det avgör du på söndag.

Miguel Odhner

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförand

Visits: 2908