Blommor är vackert och frukt är gott – grön stadsutveckling

äppleträd

Kungälv förändras nu från en ort till en modern stad. Då ska vi vara rädda om både människor, djur och natur. Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Därför vill vi Socialdemokrater utveckla kommunens grönområden, bäckar, dungar och odlingslotter i stadsnära rum. Det ska vara snyggt, rent och tryggt i Kungälv.

Alla mår bra av fruktträd i Kungälv

När staden växer vill vi se nytänk med fruktlundar som har blommande växter, bärbuskar och fruktträd. Detta gynnar lokala ekosystemen och pollinerande insekter. Blommor är vackert och frukt är gott, sådana grönområden skapar glädje, plats för promenader, motion och friluftsliv, vilket stärker folkhälsan.

Att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla, inte bara barnen.

Motionsspår, mötesplatser och rinnande vatten

Den moderna stadsmiljön måste ha ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans.

Det ska finnas rinnande vatten att släcka sin törst med varma dagar och tillgängliga toalett- och ombytesrum för alla.

De stadsnära gång och motionsspåren behöver bli fler och belysta. Det gynnar folkhälsa, trivsel och trygghet.

Därför vill vi arbeta för:

  • Fruktlundar på alla orter och i staden
  • Stadsnära motionsspår ska ha bra belysning
  • Moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
Kandidat 2 Kommunfullmäktige

Besök: 293