Barn och ungas psykiska hälsa måste stärkas

mugg med pennor

Vården ska finnas där för unga som behöver hjälp. Den psykiska hälsan hos ungdomar försämras och vården måste stärkas.

Ny skola och ny klass efter sommarlovet

Under min semester satt jag min son som är 16 år på strandkanten och pratade. Mamma, jag är lite nervös inför skolstarten, säger sonen. Varför då? frågar jag. Det är ju en ny skola och ny klass och jag känner kanske ingen i den nya klassen, säger sonen fundersamt. Var bara öppen, nyfiken och trevlig mot de andra så kommer det att gå bra, svarar jag. Ja, kanske det, säger han och så pratar vi inte mer om det.

Samtal om suicid från unga ökar vid skolstart

Jag har dock lite svårt att släppa samtalet då jag vet att skolstart är en väldigt svår tid för många barn och unga. Det är då som chattar och telefoner går varma hos organisationer som BRIS och Tjejjouren i Väst. Barn och unga som ringer och har ångest över att skolan återigen startar. Samtalen angående barn och ungas tankar kring suicid ökar varje år precis vid skolstart. I slutet av augusti ska jag träffa just Tjejjouren i Väst för att prata om hur vi kan arbeta för att minska den här känslan av ångest hos våra unga.

Barn har olika upplevelser av långa sommarlov

Som lärare har vi under många år varit försiktiga med att fråga ut barn vad de har gjort under sommarlovet då barn har väldigt olika upplevelser av sommarlov och långa ledigheter. För många barn är det rena drömmen att få ha ledigt och kanske få åka iväg på semester medan det för andra barn innebär att man måste spendera mer tid med sin förälder som har psykisk ohälsa eller någon form av missbruk.

Orimligt att barn ska behöva kastas runt i vårdkedjan

Ungas psykiska hälsa är något jag har arbetat mycket för den här mandatperioden och kommer att fortsätta att kämpa för. Vården för barn och unga måste förbättras och det är orimligt med de långa köer till BUP och traumavård som finns idag. Det är även orimligt att barn ska behöva kastas runt i vårdkedjan och behöva öppna upp sig för många olika människor inom olika instanser. En förälder till ett barn med ätstörning säger att ”detta gör att den unga i vissa fall tappar tron och orken. Det kan vara skolsköterskor, kuratorer, föräldrar, läkare på vårdcentral, dietist och psykolog”. Det är därför av yttersta vikt att unga får en sammanhållen vårdkedja med några få kontakter, men de kontakter de behöver ha ska kunna erbjud stöd och hjälp.

Jag önskar alla barn och elever som ska tillbaka till skolan en fin start på terminen och som politiker ska jag arbeta ännu hårdare för att ni ska få en kvalitativ vård utan för långa väntetider.

Linda Åshamre
Kandidat #5, Regionfullmäktige

Visits: 130