Attraktiv och inkluderande arbetsgivare

För att kunna ge bästa service och kvalitet till medborgarna dygnet runt måste kommunens anställda kunna göra ett gott jobb varje dag. Det ska vara attraktivt att jobba i Kungälv, då ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. 

Satsa på personalen

För att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälvs kommun krävs en planerad kompetensutveckling. Det krävs yrkesutveckling i takt med nya arbetsuppgifter och högre krav inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi vill satsa på den egna personalen, ha en lärande organisation, med ständig vidareutbildning och nydanande sätt att ta tillvara på medarbetarnas befintliga kompetens. Validering är ett redskap vi vill använda för nya vägar att kompetensoptimera hela organisationen med de medarbetare vi har. Vi ska ta vara på medarbetarnas kompetens, bli en attraktiv och lärande organisation.

Arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare

Arbetsmiljöfrågorna är basen för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälv.
All personal ska känna sig trygg och skyddad. Det är särskilt viktigt när medarbetare anmäler våld, brott, droger, hot eller annat i samband med utövande av sitt jobb. Ansvariga chefer måste ha kompetens och resurs att leda, fördela och omorganisera arbetet oavsett vilket område i kommunen medarbetarna verkar. Utan trygga och kompetenta ledare kan mycket gå fel. Därför ska våra chefer få det stöd, förutsättningar och den kompetens som krävs för att tillsammans med medarbetare, fackliga organisationer och den politiska ledningen fortsatt utveckla kommunen, med ett i grunden tillitsbaserat ledarskap.

En självklarhet med bra arbetskläder

För oss det är en självklarhet att anställda har fria bra arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det. Så är det inte idag. I traditionellt mansdominerade yrken som exempelvis anläggningsarbetare, parkarbetare och skolvaktmästare är fria arbetsskor en självklarhet. Men bara sju procent av Sveriges kommuner gav 2021 sina anställda inom hemtjänst och särskilda boenden samma förmån. Detta är en fråga som handlar om klass, men framförallt om kön. Detta måste vi förändra genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

För oss betyder det:

• Fria arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det
• All personal ska känna sig trygg och skyddad när de anmäler våld, brott, droger, hot eller annat i samband med utövande av sitt jobb.

 

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

 

Besök: 24