1 Maj 2018, Kenneth G Forslund

Kenneth G Forslund

Tal 1 maj 2018 i Kungälv

Hej allihopa! Kul att ser er här! Det är många bekanta ansikten, men också en del nya. Kul att se er allihopa! Jag har pratat med en del av er nu på förmiddagen, jag skulle gärna prata med fler av er efteråt men jag måste vidare till Lilla Edet där jag också ska tala.

Det är så här det kommer att vara från och med nu och 131 dagar framåt. Längre bort än så är inte valet den 9 september. 131 dagar. Dagar då vi måste ge allt för att övertyga väljarna om att det är viktigt att Sverige fortsätter att ha en socialdemokratiskt ledd regering.

För det gör skillnad vem som är statsminister och vilka partier som styr Sverige. Jämför var vi är idag och var vi var för snart fyra år sedan.

Arbetslösheten har gått ned.

Skolresultaten har gått upp.

Statsskulden har gått ned.

Antalet som jobbar i skola och sjukvård har gått upp.

Tiden det tar för nyanlända att komma i jobb har gått ned.

Barnbidraget har gått upp.

Skatten på pensioner har gått ned.

A-kasseersättningen har gått upp.
Utsläppen av växthusgaser har gått ned.

Bostadsbyggandet har gått upp.
Antalet företagskonkurser har gått ned.

Exporten har gått upp.

Vill vi ha en borgerlig regering som vänder alltihopa det här upp och ned? Nej självfallet ska vi fortsätta framåt!

Borgerlig politik är upp och ned. De vill sänka skatterna för de med de högsta lönerna samtidigt som de vill sänka lönerna för de med de lägsta lönerna. Tänk efter lite. Är det inte en ganska konstig lösning egentligen? Alla ska jobba mer säger dom. Och för att få folk och jobba mer så ska de som tjänar mycket pengar få ännu mer pengar. Och för att få folk som tjänar lite att jobba mer så ska de tjäna mindre. Alltså, det här måste vara väldigt smart uttänkt! För jag fattar ingenting. Men en sak vet jag. De har försökt med det här förut och det har aldrig fungerat. Jag tror inte att det skulle funka den här gången heller.

De senaste 40 åren har de försökt med det här tre gånger. Jag har varit politiskt aktiv länge, men inte fullt så länge. Men, jag kan läsa. Och det kan ni göra allihopa om ni inte kommer ihåg eller inte är så gamla så ni har upplevt det. De senaste 42 åren har de borgerliga partierna styrt i 17 av de åren, det är nästan hälften av tiden. Det har slutat likadant varje gång. Med ett stort underskott i statsbudgeten, växande statsskuld och nedskärningar i skolan och sjukvården. Jag tror inte att det finns en fjärde gången gillt för den politiken.

Det borgerliga alternativet till den politik som förs idag går att sammanfatta i fyra punkter:

Stora skattesänkningar till de med de högsta lönerna.

Höjda hyror genom att införa marknadshyror.

Sänkta löner genom lagstadgade sänkta ingångslöner.

Livslång provanställning när Lagen om anställningsskydd urholkas eller skrotas helt.

Det är fyra tydliga punkter som i grunden skulle förändra Sverige. Förändra Sverige bort från den svenska modell som gjort oss till ett av de rikaste länderna i världen. Bort från en utveckling där orättvisorna äntligen har börjat minska efter att ha ökat så länge. Bort från satsningar på skolan, sjukvården och polisen. Bort från det som långsiktigt bygger trygghet i ett samhälle.

Sverige har aldrig varit rikare än idag. Vårt välstånd per person är ungefär det 10:e största i världen. Det samlade värdet av de varor och tjänster vi producerar i det här landet är högre än någonsin tidigare. Jämför med för snart fyra år sedan är det 250 000 fler människor som har ett jobba att gå till idag. Målet vi socialdemokrater satt upp är att Sverige ska EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det målet ligger fast och vi jobbar vidare mot det. Det är ett ambitiöst mål. Idag har Sverige den högsta sysselsättningsgraden som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land. Ändå har Sverige inte den lägsta arbetslösheten. Hur hänger då det ihop? Jo arbetsmarknaden i Sverige är stark och många ser att det är möjligt att få ett jobb och söker därför jobb. Det gör att arbetslöshetssiffran blir hög trots att sysselsättningsgraden är hög.

Sveriges Radio har granskat hur den typiske arbetssökande ser ut i Sveriges alla 290 kommuner. Resultatet för Kungälv blev att den typiske arbetssökande är en kille, 20 – 24 år, gymnasieutbildad och bor hemma hos förälder eller föräldrar. Så behöver ni en sådan så kontakta arbetsförmedlingen imorgon, och där finns några till med lite olika profiler som är arbetslösa och söker jobb. Men trots att de har lite olika profiler så är det många lediga jobb idag som inte kan tillsättas för att arbetsgivaren inte hittar någon med rätt yrkesutbildning. Minst 100 000 jobb ytterligare skulle kunna tillsättas om fler hade rätt yrkesutbildning. Det är därför det är så viktigt att vi satsar på vuxenutbildning, kunskapslyft och yrkesutbildning.

Vi socialdemokrater värnar jobben och vi värnar företagen. Vi vet att de varor och tjänster som produceras är grunden för hela vårt välstånd, utan det så har vi inget att fördela och ingen välfärd som fungerar. Det är därför vi kämpar för att Göteborgs Kex ska vara kvar i Kungälvs kommun. Det är inte det största företaget vi har i kommunen sett till anställda, men det är antagligen det mest kända. Och se det som ett tecken på vår storsinthet att företaget bär en av våra grannkommuners namn. Men om det ska vara på riktigt när man kallar sig Göteborgs kex, då behöver produkterna vara gjorda i Göteborgsområdet, då håller det inte att flytta produktionen utomlands. Jag hoppas att koncernledningen för Göteborgs Kex ägarbolag förstår det och fattar ett klokt beslut om att stanna kvar i Kungälv.

Det går bra för Sverige, bättre än någonsin tidigare. Men det innebär inte att allt går bra eller att det går bra för alla. Det finns mycket kvar som är ogjort. Samhället utvecklas och förändras hela tiden. Det uppstår både nya möjligheter och nya behov, det uppstår nya utmaningar och problem. Samhällsbygget blir aldrig färdigt. Men det behövs ständigt socialdemokratisk politik som håller ett öga på samhällsutvecklingen så att det inte uppstår nya orättvisor, att inte klyftorna ökar, så att de nya framgångarna kommer alla till del och fördelas rättvist. Rättvisa och jämlikhet blir aldrig omodernt, men vägarna dit måste ständigt utvecklas i takt med att samhället utvecklas. Och det är just en förmåga till ständig utveckling som är socialdemokratins stora styrka tillsammans med det kompromisslösa engagemanget för rättvisa och jämlikhet. Vägarna dit förändras hela tiden, men målet är alltid det samma – Ett rättvist Sverige i en rättvis värld.

Blir världen bättre eller sämre?

Just världen är i någon mån mitt arbetsfält eftersom jag är ordförande i riksdagens utrikesutskott. Det är en märklig värld vi lever i!

En politiskt totalt oerfaren miljardär blir president, ett land beslutar med knapp majoritet att lämna världens största politiska och ekonomiska union, en president gör allt han kan för att inskränka demokratin och kastar 1000-tals motståndare i fängelse, i ett presidentval förra året var en av de två slutkandidaterna en främlingsfientlig och nationalistisk kandidat. Det är en märklig värld vi lever i.

Det är som om ingen minns historien längre. Hur nazism, främlingsfientlighet, isolationism och världskrig drog hela världen ned i bråddjupet. Idag känns det som att det kan hända igen.

Främlingsfientliga och nationalistiska partier vinner framgång i land efter land. Idag på 1 maj är det inte bara socialdemokrater, vänsterpartister och kommunister som demonstrerar utan återigen demonstrera nazister på svenska gator. Det är en märklig värld vi lever i.

När vi läser tidningar, lyssnar på radio, titta på tv eller följer sociala medier möts vi av främlingsfientlighet, krig, svält och allt möjligt elände. Det är lätt att fastna i eländesbeskrivningarna. Men jag tar ofta fasta på att världen faktiskt blir bättre totalt sett. Trots det vi ser på tv och läser i tidningar om krig, svält, flykt och annat elände är det så att världen totalt sett blir bättre.

I Myanmar/Burma går demokratiseringen mödosamt vidare, kantat av stora problem just nu och en vidrig förföljelse av royhingyer, men ändå vidare. På Kuba smälter inte längre bara isen i rom-och-colan, utan även den politiska isen har börjat lossna. I Colombia har fredsprocessen äntligen lett till ett fredsavtal efter år av förhandlingar. Nu lämnas vapen in och president Santos har till och med fått Nobels fredspris.

I Tanzania pågår arbetet med att bygga upp sociala trygghetssystem för att stödja över 1 miljon hushåll. Det arbetet sker bland annat med svenska biståndspengar, som har satsas i detta.

I Paris slöts ett globalt klimatavtal, och i New York slöts ett avtal om hållbara utvecklingsmål, inte bara för de fattigaste länderna utan för alla världens länder – det vi kallar 2030-agendan. Nu pågår arbetet med att genomföra de båda avtalen. USA har hoppat av Paris-avtalet, men resten av världen jobbar vidare för en hållbar global miljö.

Vi kan konstatera att det i dag, jämfört med för 20–25 år sedan, är fler i världen som har ett arbete. Det är färre som svälter, och det är fler som går i skolan – pojkar och, framför allt, flickor. Det är färre väpnade konflikter, men utvecklingen de senaste tio åren har tyvärr sett ut så att antalet dödade i de kvarvarande och uppblossande väpnade konflikterna har ökat.

Fler och fler människor i världen lever i demokratier och har sin rätt att rösta och sin rätt att fritt uttrycka sig. Det är totalt sett en värld som de senaste 20–25 åren faktiskt har blivit bättre. Men ändå, det är en märklig värld vi lever i.

Sveriges uppgift i världen är att bidra till och förstärka den positiva utvecklingen. Det kan och ska vi göra med utgångspunkt i vår militära alliansfrihet, vår 100-åriga tradition av demokrati, vår mer än 200-åriga fred och vår mer än 250-åriga tryckfrihet.

Vi i Sverige har en god grund att stå på i vårt internationella och globala arbete. Det är den grunden vi står på när vi globalt arbetar för demokrati, rättvisa, rättigheter, fred och välstånd. Det är den grunden vi står på när vi nu blivit invalda som tillfällig medlem i FN:s Säkerhetsråd för två år. Det säkerhetsråd som just nu besöker Burma/Myanmar och undersöker utvecklingen i landet och situationen för de royhingyer som jag nämnde förut.

Sverige behövs i denna märkliga värld vi lever i.

Ordning och reda

Socialdemokratisk politik handlar i grund och botten om ordning och reda. För oss är målet ett rättvist samhälle där alla har rättigheter. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera ett samhälle som bygger på den starkes rätt över de som inte har någon rätt.

De allra allra flesta förknippar Socialdemokraterna med ordning och reda på arbetsmarknaden. Lika villkor, schyssta villkor, avtalsenlig lön, lika lön för lika arbete – kalla det vad ni vill. De allra flesta förknippar oss Socialdemokrater med ordning och reda i statens ekonomi. Men socialdemokratisk ordning och reda gäller inte bara arbetsmarknaden eller statens ekonomi, det gäller hela samhället. Lag och ordning ska gälla i hela samhället.

Det är därför vi ökar antalet utbildningsplatser för poliser, det är därför vi vill ha fler poliser och tulltjänstemän, det är därför vi ökar både polisens och tullens budget kraftigt

Vi skärper straffen för en rad brott och försvårar för kriminella genom att ge myndigheter ökade befogenheter att beslagta pengar och värdesaker. Vi har skärpt straffen för olaga innehav av vapen och sprängämnen.

Ordning och reda – i alla delar av samhället – är klassisk socialdemokratisk politik. För vi vet att de som drabbas mest av kriminalitet och otrygghet är de som bor och lever i de utsatta områdena.

Men vi vet också att när livschanserna är ojämlika ökar riskerna för brott och kriminalitet. Så till skillnad mot högern ser vi socialdemokrater också kriminalitetens grogrund och orsaker. Vi vet att trygga samhällen byggs av trygga människor.

Brott ska få konsekvenser för dem som begår dem. Vi är hårda mot de kriminella. Mot dem som ger sig på vårt gemensamma samhälle. Men vi måste också erbjuda något annat. Varje ungdom som fastnar i kriminalitet är en möjlig framtida talang som går förlorad. Det är ett samhällsmisslyckande när det finns områden där unga saknar framtidstro och ser kriminalitet som det bästa – ja, kanske enda – valet.

Vårt mål är ett samhälle där ingen ska kunna välja brottets bana och säga “Jag hade inget val”.

Därför skärper vi straffen, samtidigt som vi investerar i jobb, skola och bostäder.

Därför föreslår vi 10 000 fler anställda inom polisen samtidigt som vi satsar på brottförebyggande arbete. Därför jobbar vi för att öppna ytterligare en Polishögskola, den här gången här i Västsverige. För oss Socialdemokrater handlar det om att vara tuffa både mot brottslingarna och brottslighetens orsaker.

Avslutning

Tack för att ni kom! Tack för att ni lyssnade! Nu hjälps vi åt de närmaste 131 dagarna för att vinna valet den 9 september!

Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot från Kungälv, ordförande i utrikesutskottet

Visningar: 501