Vi behöver stärka ersättningen för de med daglig verksamhet

Genom åren har vi kunnat läsa från olika delar i landet hur habiliteringsersättningen kan skilja sig från en kommun till en annan. Nu måste vi göra något åt det!

Rättvisa även för deltagare i daglig verksamhet

Nyligen påtalade en av deltagarna från vår dagliga verksamhet i Kungälvs kommun hur orättvis personen upplevde att det är när de som bor och verkar i Göteborg har en helt annan nivå.
I Göteborg arbetar man med procent av prisbasbelopp och att den som deltar kan gå hel eller halv dag.

Som socialdemokrat känner jag att det är viktig att våra deltagare på daglig verksamhet känner att det dom gör har att värde. Det är viktigt att man känner sig rättvist behandlad och det är rimligt att även vi jobbar med en kraftigt höjd ersättning och på sikt även möjlighet till hel och halvdagar.

Inte lagstadgad

Habiliteringsersättningen är inte lagstadgad, vilket tyvärr i fler kommuner gör att man väljer att betala så låg ersättning att deltagarna inte ens kan köpa en glass för pengarna. Syftet med daglig verksamhet är den ska bidra till personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället.

Detta är något som jag kommer att lyfta för att få till en förändring.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kungälvs Kommun

Besök: 95