Tunge skola i vårsol!

Onsdagen den 27/2 besökte kommunstyrelsens presidium Tunge skola. 
En riktigt bra dag på en riktigt bra skola. Tunge skola ligger med havsutsikt, solen steg upp barn och vuxna strömmade in på gården. All personal hade samlats för ordinarie morgongenomgång under ledning av rektor Maria Härnborgs fasta ledarskap. Jag, Anders Holmensköld och Elisabeth Matsson fick en bra dag med många bestående intryck.

Så här såg programmet ut:

08:15 Morgonmöte med all skolpersonal
09:00 Elevrådet
09:30 Skolans Likabehandlingsteam
10:00 Kaffe
10:20 Träff med facklig
10:45 Rundvandring på skolan samt info angående fritidshemsverksamheten med skolvärd
11:15 Besök i Idrottshallen
11:30 Lunch
Möte med tre klasser årskurs 4 som läser om samhället och dess styrning
12:10 4a, vån 1
12:30 4b, vån 2
12:50 4c, vån 1
13:20 Träff med skolledningen – i konf. rummet

Verksamhets- och företagsbesök

Som politiker är det bra att besöka verksamheten. Varje månad ordnar jag nu verksamhets- och företagsbesök för kommunstyrelsens presidium. Det är en del i den skärpta uppdragsbeskrivning som är rimligt att ha på oss som förtroendevalda. Vi ska ut i verksamheterna, möta föräldrar, föreningar, företag, anställda, fackliga och chefer. Det är en del i målet att stärka förtroendet för kommunen och politiken, markkontakt utan detaljstyrning. En utmaning men nödvändighet. Självklart skriver vi på sekretesspapper när vi besöker skolverksamhet och träffar barn om någon undrar. Vi tre som utgör ledningen av kommunstyrelsen kommer rapportera till styrelsen men låt mig ändå summera några intryck.

08:15 Morgonmöte med all skolpersonal

Att en rektor samlar alla är en del i att hålla ihop laget genomgång av dagen, frånvaro, planering. Mycket kraftfullt. Vi fick också berätta om kommunens investeringsplaner för Kode gällande skola. Jag kunde berätta om att vi prioriterar en ny Kode i den långsiktiga planen, att det finns medel avsatta i investeringsbudgeten och samtal förs med externa investerare och hur jag nästa vecka bl.a. är i Stockholm för att tillsammans med näringslivet och andra kommuner uppvaktar Trafikutskottet för Bohusbanans framtida utveckling (och Kodes samhälles utveckling). Vi bytte bilder med personalen. Skolans fysiska skick lämnar en del att önska framöver som vi pratade mycket om, men personalen har en attityd där man är väldigt lösningsfokuserad och stolt över sin verksamhet. Inget gnäll, raka bra lösningsfokuserade samtal.

09:00 Elevrådet

Här mötte vi ett barn från varje klass. Vi diskuterade skolans och deras beslut att samla in mobiltelefonerna under dagarna, barnen tyckte det var bra, då blir det inga kränkningar genom exempelvis fotograferingar, bra där. Barnen hade alla många åsikter om gymnastiksalen, matsalen, ventilationen, lärarna och att alla vuxna inte alltid lyssnar, snöskottningen som förstörde, bussar, maten etc etc) Ett riktigt bra samtal och fungerande demokratiarbete på skolan.

09:30 Skolans Likabehandlingsteam

Väldigt bra och djuplodande samtal där dessa proffsiga pedagoger och ansvarskännande vuxna i detalj beskrev hur de arbetar med trivselvärdar, språkbruk, bemötande, internetagerandet, samarbetsansvaret, information till föräldrar etc. Ett väldigt bra och viktigt samtal om konsekvenstrappan, föräldrars roll och ansvar i skolan, politikens och rektorns roll. Här fick vi mycket att ta med oss till kommunstyrelsen. Det behövs gemensamma rutiner i kommunen. Bra att skolan har egna enkäter.

10:00 Kaffe

Snabbfika i personalrummet med några, samtal om bokens betydelse etc

10:20 Träff med facklig

Den fackliga företrädaren framförde fyra punkter som vi tar med oss, viktigaste var ändå kritik mot att lärare tvingas hantera administration utöver det skolverk stipulerar, något vi lokalt tillsammans behöver fundera på hur läraren kan få mer tid över till barnen och mindre till administration.

10:45 Rundvandring på skolan samt info angående fritidshemsverksamheten med skolvärd

Väldigt bra att få gå runt, se hela skolan, den gamla lärarbostaden som används som fritids, målarverkstad och spökrummet. Kul att se en äkta genuin slöjdsal med många rum och mycket verktyg, doften av trä fick igång lusten av kreativitet.

11:15 Besök i Idrottshallen

Gymnastikhall som är trång, men med lärare som tänker utanför boxen klarar man av att ordna bra undervisning, dans, eleverna visade mig och Anders Holmensköld sitt uppträdande, helt underbart!

11:30 Lunch

Jag åt sakta, han med att två omgångar med barn som kom och satte sig hos mig, vi talade om allt möjligt, var de bodde, maten, skolan, politik, statsministern ja massa saker, inte en lugn stund fylld med nyfikna barn.

Möte med tre klasser årskurs 4 som läser om samhället och dess styrning

12:10 4a med Karolina, vån 1
12:30 4b med Jimmy, vån 2
12:50 4c med Robert, vån 1
Tre 20 minutersbesök i tre klasser, här kom frågorna om demokrati, diktatur, om att behöva stå i bussen och fotbollsplanen. Frågor om vi åker limousin och hur det känns att vara så mäktig. Jag svarade att det är skithäftigt att kunna få vara med och bestämma och att det går att påverka, det är möjligt. En tjej sa att hon vile bli statsminister. Den sortens samtal inspirerar. Vi fick förklara hur vi jobbar, att vi faktiskt är överens i 9 av 10 frågor, men inte alla. Då röstar vi och det är det folk läser om i tidningar…väldigt roligt och viktigt att träffa barnen på riktigt.

13:20 Träff med skolledningen – i konf. rummet

Ett lite längre avrundande samtal med skolledningen och rektor. Vi frågande också om deras perspektiv och fick med oss flera saker, resonerade om lokaler, och budget och kommunikation och studiebesök. Saker vi tar med oss i det fortsatta kommunstyrelsearbetet.

Jag är väldigt stolt över vår skolverksamhet i Kungälv, Tunge inget undantag. Sverige har haft ett av världens mest högpresterande och jämlika skolsystem. Vi ska nå dit igen. Då krävs att kunskap och bildning står i centrum, likvärdighet mellan skolor och studiero i varje klassrum. Vi ska förbjuda mobiler i klassrummet, om inte läraren säger något annat. Här är de redan på Tunge skola. Och se till att lärare känner hela samhällets stöd när de utför sitt viktiga arbete.

För mig börjar det starka samhället redan i skolan. Vi ska ha en skola där varje elev som anstränger sig och gör sitt bästa och har alla möjligheter att nå riktigt höga kunskaper, oavsett vilka föräldrar man har eller vilken skola man har valt. Vi ska också säkerställa att föräldrarna vet sitt ansvar och roll i detta, att lärarnas profession respekteras av både mig som förtroendevalda och av mig som förälder. Men den diskussionen tar vi med oss som presidium till kommunstyrelsen.

Oavsett……

Heder och tack till rektor Maria Härnborg med medarbetare och alla barn.

Tack!

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner