Tid för ansvar och solidaritet

Kungälv är inte immuna, smittan ökar i världen, hela landet, Västra Götaland och i Kungälv. Överallt nås vi av rapporter hur många av oss som lämnar jordelivet dagligen i denna smitta som det ännu inte finns vaccin för, även om alla arbetar på en lösning. Så är det.

Mitt i det vackra vädret kommer påsken. I likhet med andra kommer jag följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vara hemma och hålla social distans. Det är tid för ansvar och solidaritet.

Oron är stor i landet och även i vår kommun.

I lokaltidningen kan jag konstatera hur generationer går på varandra och kräver att våra medborgare över 70 år stannar hemma. Läget är sådant att alla måste hjälpas åt och tonen ska vara god. För vi är alla Kungälvsbor oavsett ålder och ursprung och vi alla skall följa myndigheters rekommendationer. Många äldre sitter just nu isolerade runt om i landet och Kungälv. Många agerar förnuftigt och handlar efter bästa förmåga. Sverige har en frihet som bygger på människors egen känsla av ansvar, den friheten har inte alltid andra länder, i takt med att läget skärps eller människor inte tar ansvar, då minskas friheten och vi får stängda samhällen. Därför ska du och jag med ansvarskänsla och medkänsla ta oss igenom denna pandemi och denna svåra situationen tillsammans.

Och tonläget och omsorgen om varandra måste vara god, för vi 46 000 invånare i Kungälv gör detta för att skydda varandra. Särskilt våra 7446 äldre plus70 år och medborgare i riskgruppen. Vi gör detta för att skydda våra 1323 anställda inom hemtjänsten, gruppboende och äldreboendeverksamheten samt LSS och hemsjukvården. De tar redan idag hand om 2000 av oss 46 000 invånare, dygnet runt, varje dag hela året och nu kommer ytterligare en svår situation som de hanterar. De är vår frontlinje, de är de som skall skydda dig, din mor, mormor, farmor och farfar och dina barn.

Ingen ska skämmas

Ingen av våra äldre eller medborgare i riskgrupper skall skämmas att be om hjälp, ring kommunen så hjälper vi dig. Ingen av våra äldre skall skämmas överhuvudtaget och ingen skall känna att ”det är lika bra jag dör så jag inte ligger någon till last”, för de finns de bland oss som tänker så i sina värsta stunder. De allra flesta av oss kommer klara detta, vi kommer överleva, vi kommer resa oss och vi kommer möta nya vårar, somrar och julaftnar. Detta är en tid för solidaritet och ansvar.

Läget kommer förvärras

I skrivande stund denna onsdag förmiddag den 8 april vet både du och jag att läget kommer förvärras.

Utan att ge avkall på sekretess i någon del, är enligt de rapporter kommunstyrelsen fick igår, läget att vi ingen personal som arbetar på något boende som är smittad i Kungälv, inte heller någon brukare som är smittade eller sjuk i Covid-19 på kommunens egna gruppboenden eller äldreboenden. Men vi har sedan gårdagens rapport en knapp handfull som varit sjuka och kommit hem eller som är smittade och får vård enligt alla regler och rutiner i kommunens hemtjänst. Så var det igår. Vi har en ständig dialog med alla privata utförare och jobbar ihop och enligt samma rutiner för skydd och vård. Vi vet att det kommer öka, vi vet att ingen plats, ingen människa eller kommun är immun, vi vet att Kungälvsbor kommer lämna jordelivet i denna internationella pandemi. Vi vet att vi alla gör vårt bästa. Så är det.

Slutligen, under omständigheterna, var klok, ta ansvar, visa solidaritet.

Följ myndigheternas rekommendationer, köp hem mat online eller håll en armlängds avstånd om du äter ute, avstå alla onödiga resor både från och till Kungälv. Gör bara det nödvändiga – inte det andra. Ingen av oss är undantagen – alla måste bidra.

Under omständigheterna, ha en bra men ovanlig påsk.

Miguel Odhner (s)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Besök: 545