Ett Kungälv tillgängligt för alla

Lars-Gunnar Andersson, 73 år från Ytterby, Pensionär, Kandidat #57, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Läs mer

Kust, älv och hav tillhör alla

Allemansrätten är unik och den ska vi värna om, den bidrar i förlängningen till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa

Läs mer

Kontaktpersonerna ökar i Kungälv

LSS är en rättighetslagstiftning – ingen ska tro att det sparas av politiska skäl på medborgare med kontaktperson i Kungälv. Vi Socialdemokrater vill stärka LSS, inte försvaga den.

Läs mer

Den gode herden

Skrivmaskin

Jag är tacksam för landet Sverige, tacksam för allt det gett mig. Nu vill jag arbeta och bidra till Sveriges framtid…

Läs mer

Hjärtevännen

Ledarhund

För en månad sedan var jag tvungen att för alltid ta farväl av en livskamrat. Tack vare hans stöd med ledsagning och mentala stötning i tillvaron har jag lyckats ta…

Läs mer

Inga försämringar accepteras!

Catharina Bråkenhielm och Miguel Ohdner

“Regeringen har inte tagit något beslut att försämra assistans/LSS, tvärtom ökar budgetanslagen varje år till LSS”.  Det var beskedet när Socialdemokraterna i Kungälv mötte riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund…

Läs mer