Kontaktpersonerna ökar i Kungälv

LSS är en rättighetslagstiftning – ingen ska tro att det sparas av politiska skäl på medborgare med kontaktperson i Kungälv. Vi Socialdemokrater vill stärka LSS, inte försvaga den.

Frågan om Mattias kontaktperson berör många av oss och just nu cirkulerar en artikel i Kungälvsposten. Det är bra att man överklagar för att få sin rätt prövad, det är bra att kommunen gör om och gör rätt när det gjort fel hur man förmedlar och beredde beslutet i detta fall. Det är bra att kommunen kan be om ursäkt, vilket ansvariga har gjort. Det är bra att frågan prövas och inget görs förrän så skett.

Kontaktperson är ett individuellt bistånd och kan växla mellan åren. Detta är en rättighetslagstiftning med enskilda individbeslut och är inte kopplat till kommunens budget eller politiska krav på nedskärningar. När man är arg spelar det ingen roll men fakta är att mellan 2018 till 2019 ökade antalet beviljade kontaktpersoner från 9 till 13 bifallsbeslut. Samma period minskade dessutom antalet avslag på kontaktpersoner från 14 till 10 avslagsbeslut.

2018
. Under 2018 avslutades 9 kontaktpersonsbeslut på egen begäran eller pga att brukaren avlidit.
. Under 2018 avslogs 14 ansökningar om kontaktperson.
. Under 2018 fattades 9 bifallsbeslut om kontaktperson.

2019 – t om 26/11
. Under 2019 har 3 kontaktpersonsbeslut avslutats på egen begäran.
. Under 2019 har 10 ansökningar om kontaktperson avslagits.
. Under 2019 har 13 bifallsbeslut om kontaktperson fattats.

Källa: Kungälvs kommun, siffrorna är framtagna av systemförvaltare ur Treserva.

Träffar: 1079