Inga försämringar accepteras!

Catharina Bråkenhielm och Miguel Ohdner

“Regeringen har inte tagit något beslut att försämra assistans/LSS, tvärtom ökar budgetanslagen varje år till LSS”.  Det var beskedet när Socialdemokraterna i Kungälv mötte riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund i Kungälvs stadshus.

Inga försämringar accepteras. Domsluten som regeringen parerar i avvaktan på ny o-politisk utredning beror på att lagstiftningen är gammal (1994) och måste ändras, utredning klar i oktober. Företag tjänar miljarder på LSS; de pengarna ska inte gå till stora vinster, de skall gå till ökade behov, det är det klara budskapet.

Måste utvecklas

Linda Åshamre och Fredrik Gullbrantz stod för de lokala bilderna av assistans/LSS i Kungälv. Genom samtalen hur det är i Kungälv kom det dock fram kritik, som vi Socialdemokrater måste gräva i och hantera, exempelvis möjligheten för boende att bryta social isolering, indragning på matlagning och att personalens kompetenskrav och bemötande vid ansökningar måste utvecklas.

Funktionshinderlots

Medlemmarna framförde också att det saknas ett bra bemötande när man som förälder får ett barn med en funktionsnedsättning, då är det 11 myndighetskontakter som skall tas och ingen hjälper dig, här måste vi Socialdemokrater säkerställa en fungerande funktionshinderlots, ett proffsigt bemötande.

Vi Socialdemokrater har mycket att göra, vi står inte för sänkta skatter, utan för en utvecklad välfärd – för alla!

Har du frågor eller tankar om LSS / Assistansen i Kungälv, kontakta gärna linda.ashamre@kungalv.se

Miguel Ohdner, Kommunstyrelsens ordförande

Linda kommenterar

Precis hemkommen efter ett möte med tema LSS. Jag pratade om vad LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) innebär och hur det fungerar i kommunen. Därefter pratade Fredrik Gullbrantz om hur arbetet fungerar i Sociala Myndighetsnämnden och sedan kom Kenneth G Forslund, ordförande i riksdagens utrikesutskott och Catharina Bråkenhielm ledamot i riksdagens sociala utskott och pratade om hur läget är på nationell nivå, utmaningar och nya lagändringar.

Viktigaste budskapet

Det som är viktigaste budskapet är att socialdemokraterna inte har försämrat LSS.  Vi lägger idag 30 miljarder på LSS. Den högsta summan som någonsin lagts på LSS.

Linda Åshamre, ordförande Sociala utskottet