Skolgården är viktig för barns hälsa

Utemiljö är en lärmiljö och jag är stolt över att det nu ska tas fram en handlingsplan för bättre skolgårdar i Kungälv, säger Ulrica Brogren, ordförande för Beredningen för lärande och utbildning

Stillasittande vanor ska brytas

Visste du att enligt Folkhälsomyndigheten tillbringar barn i åldrarna 11, 13 och 15 år ungefär 70% av sin vakna tid sittande eller liggande?

Dessutom når allt färre barn från 6 års ålder upp till riktvärdet 60 minuters pulshöjande aktivitet/dag. (WHO:s rekommendation). Detta trotts att eleverna varje dag i skolan har rast där ett syfte är att de skall röra på sig.

Vi måste bygga ett samhälle som gör det lättare att röra på sig mer i vardagen. Att bryta den stilla sittande trenden är viktigt, särskilt bland barn och unga. Det är i uppväxten som vi skapar de vanor som oftast behålls hela livet.

En bra skolgård spelar roll

Skolan är den plats där barnen tillbringar den största delen av sin dag. Det finns forskning som visar att hur skolgårdar är uppbyggda och vilket innehåll de har spelar en stor betydelse för barns och ungas lärande och deras sociala och fysiska utveckling.

Kungälvs kommun måste redan från början planera för hur skolgårdarna skall se ut på de kommunala grundskolorna så att eleverna får goda förutsättning till att vilja röra på sig.

Utemiljön är en av de lärmiljöer som finns i dagens skola. Det är ute som eleverna lär sig interagera med varandra och skapar relationer som de sedan tar med in i klassrummet.

Skolgården påverkar skolresultaten

Det finns en mängd forskning som visar på att lärande utomhus främjar på flera olika sätt och framför allt ger det bättre skolresultat och mer bestående kunskaper (Boverket.se, 2021)

Men en viktig förutsättning är givetvis att utomhusmiljön är varierande och inspirerande. Den skall också vara anpassad och utformad i relation till elevernas behov och förutsättningar. Så att alla eleverna får möjlighet till att röra på sig.

Därför har vi i beredningen bildning och lärande arbetat fram en policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar. Den togs i Kungälvs kommuns fullmäktige torsdagen 30/6–22.
Ärendet heter: KS2022/0834–1, Beredningsskrivelse – Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar uppe.

2023 ska en handlingsplan fram

Jag som ordförande i Bildning och lärande beredningen är oerhört stolt och väntar nu med spänning på utskottets handlingsplan så att förvaltningen har riktlinjer för nybyggnationer av kommunala grundskolor i Kungälvs kommun.

Ulrica Brogren
Ordförande i beredningen bildning och lärande

 

Träffar: 243