Riksdagsledamot Kennet G Forslunds besök i Kungälv

Verksamhetsbesök på Snusfabriken, Swedish Match, Äldreboendena Gläntan och Kaprifolen, Räddningstjänsten samt Frivilliga resursgruppen.

Trevligt att träffa engagerad personal

Intressant att höra hur det går framåt för snusfabriken, framför allt den internationella efterfrågan ökar (när folk slutar röka), engagerad personal i äldreomsorgen och nöjda boende. Både på snusfabriken och äldreboendena tog jag upp frågor om kris- och försörjningsberedskap.

Beredskapsfrågor diskuterades med räddningstjänst och frivilliga resursgruppen

Hos Räddningstjänsten diskuterade vi mycket kring deras uppdrag för den civila beredskapen i händelse av kris eller krig. Frivilliga resursgruppen, en förening som organiserar, förbereder och tränar sig för att kunna ställa upp på olika sätt med sin aktiva och utrustning i pandemin, vid stora arrangemang och katastrofer som skogsbränder till exempel. Mycket imponerande engagemang!

Kenneth G Forslund
Riksdagsledamot

Besök: 145