Psykisk misshandel

Under hösten 2021 fick en utredare i uppdrag av Regeringskansliet att bistå justitiedepartementet med att se över straffansvaret för psykiskt våld. Utredaren föreslog i augusti månad i år att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel.

Efterlängtat förslag

Det är ett efterlängtat förslag som innebär att den som upprepat utsätter en annan person för nedvärderande, förödmjukande eller kränkande behandling kan dömas för psykisk misshandel och riskerar fängelse i upp till fyra år. Förslaget är också ett ytterligare steg i den socialdemokratiska regeringens krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

 

Våldet mot kvinnor

Det här är ett led i regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck. Trakasserier, systematiska kränkningar och kontrollerande beteende är ju ofta en del av våldet mot kvinnor och hedersförtryck. Exempel på detta kan exempelvis handla om när mannen förbjuder kvinnan att träffa vem hon vill, prata i telefon ostört eller ha en egen ekonomi. Det kan när det handlar om hedersförtryck exempelvis vara att hota med att en ung människa ska frysas ut ur familjen om han eller hon umgås med andra jämnåriga.

 

Lagförslag 2023

Förslagen från utredningen ska nu remitteras och beredas i sedvanlig ordning. Regeringen räknar med att kunna gå till riksdagen med ett lagförslag under nästa år.

 

Vårt Sverige kan bättre

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

Besök: 81