Kungälv bäst i landet på bygglov

Nöjdheten för Kommunens bygglovshantering har gått som en raket upp mellan 2018 till 2019. Kungälv är när det gäller företagens nöjdhet över bygglov bäst i landet (delad plats med Trollhättan). Sammantaget ligger Kungälv nu på plats 17 i Sverige i nöjdhet med bygglov. Vi ökade från 62 NKI (2018) till 79 NKI (2019)

Insikt – en undersökning av verklig upplevelse

Insiktundersökningen är en enkät (NKI nöjd kundundersökning av de som varit i kontakt med kommunen inom 6 myndighetsområden) där man undersöker 6 olika myndigheter. Insikt görs av  Sveriges kommuner och regioners (SKR) i öppna jämförelser om företagsklimat. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). Svaren baseras på de företag och andra som verkligen fått hjälp av kommunen på riktigt. Inget sitt hemma i soffan och tyck till inte. Läs gärna mer här. https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Hur har det gått för Kungälv?

I veckan fick kommunstyrelsen två rapporter kring Näringslivsarbetet. Om man slår samman alla myndighetsområdena (aggregerat) från 2012 när dessa verkliga mätningar började så hade Kungälv ett NKI på 53 av max 100 och har idag ett aggregerat NKI 71

Den kommun som är bäst i Sverige är Trosa, de ligger på NKI 84. Öckerö ligger bra till med ett NKI 79. Härryda som är en jämförbar kommun och traditionellt hög näringslivsnöjdhet har nu samma NKI som Kungälv 71. Kompisen Alingsås kämpar med ett NKI strax under 60.

Bygglov i Kungälv har gått som en raket.

Kungälv ligger nu på plats 17 i Sverige i nöjdhet med bygglov. De företag som fått hantering av bygglov redovisar nu störst nöjdhet i landet, delad 1:a plats med Trollhättan 😊  Vi ökade från 62 NKI (2018) till 79 NKI (2019). Det innebär om man inte delar på 1:a platsen att kommunen med gott samvete i denna del kan säga att vi är bäst i Sverige.

På mark/upplåtelse finns också en stor nöjdhet. Plats 16 i landet. Från plats 58 (2016) till 79 (2019)

Varför har det gått så bra med bygglov och mark/upplåtelse i Kungälv?

Jo chefer och medarbetare har jobbat hårt med rutiner och processer. Jobbat med att fastanställa personal för hög rutin och kompetens. Chefen själv tar större ärenden och säkerställer process och dialog och man har utvecklat digitaliseringen. Bra där – tycker vi som företrädare för dig som medborgare och företagare.

Socialdemokraterna har gått till val på att fram till 2023 tredubbla antalet bygglov på landet. Vi ser nu kraftiga ökningar, men lika viktigt är att folk och företag är nöjda när man söker bygglov.

För Socialdemokraterna och de partier vi samarbetar med i Kungälv (Moderater och Centern) är förtroende och service viktiga politiska mål. Därför valde vi att att låta ansvariga chefer komma till kommunstyrelsen och redovisa hur de arbetar som chefer och vad de gör tillsammans med medarbetare och kunder/medborgare för att öka nöjdheten. Vi tror att engagerade politiker engagerar proffsen som skall utföra tjänsterna i vardagen.

Vad behöver bli bättre?

Allt kan bli bättre, lite kul att vi över tid inom området livsmedel har ökat från ett NKI 69 (2016) till NKI 76 (2019). Likaså med området brand, från ett NKI 76 (2017) upp till 77 (2019). Här finns potential.

Något område som behöver jobba vidare är ex Miljö där kommunen låg på ett NKI 56 (2016) och ökade till 58 (2019). Men i korta perspektivet ser vi att vi minskade från NKI 66 2018 till NKI 58 (2019).

Här redovisade ansvariga chefer varför siffrorna inte går åt rätt håll i alla delar, en del förklaringar som att kommunen helt enkelt inte i alla delar förstår företagens problem, mycket vikarier, nya sanktionsavgifter, sjukskrivningar, inställda företagsträffar, svårt förklara rättssäkerheten i hanterandet etc var några delar som förklaringar.

Cheferna redovisade också hur man tänker förändra arbetssättet med en rad olika åtgärder så som:

  • mer muntlig information, många företagare har inte tid att läsa allt
  • planerar för fler e-tjänster
  • hjälp och tydlighet med hur man överklagar
  • fler och regelbundna företagsträffar

Kommunstyrelsen ser fram emot nästa års mätningar som också kommer mäta myndighetsservice inom områdena servering och upphandling.

Ytterligare positiv rapport

Kommunstyrelsen fick också del av Svenskt Näringslivs Företagsundersökning (enkät) där man får tycka vad man vill men kanske inte upplevt service. Denna görs varje år. Det ”sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen” har gått upp från 2,95 (2018 till 3,04 (2020). Vi har nu ökat två år i rad och följer en positiv trend.

Då skall man betänka att företagsklimatet i Sverige på denna fråga har gått ner från i år, när det gäller det sammanfattande omdömet, men då går alltså Kungälv, i denna fråga fram.

https://www.foretagsklimat.se/

 

Miguel Odhner (s)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träffar: 714