Krisberedskapsveckan

Idag börjar Krisberedskapsveckan och nu i veckan kommer MSB ut med sin broschyr ”Om Krisen eller kriget kommer” till alla hushåll.

Vad kan du göra?

Vi kan alla behöva tänka på hur vi klarar oss i en situation där el- eller vattenförsörjningen inte fungera som vanligt, exempelvis på grund av väder. Hur länge klarar du dig på det du har hemma, kan du klara dig i en dag eller en vecka? I broschyren kan du läsa om vad du som privat person kan göra var du får information från myndigheter och hur våra varningssystem fungerar. Det finns mycket man som privat person kan göra genom utbildningar kan du lära dig mer och det finns många organisationer som jobbar på att utbilda i krisberedskap.

Kommunens ansvar

I kommunen jobbar man kontinuerligt med att identifiera vilka riskområden som finns och vad som behöver göras vid en kris. Kommunens krisberedskaps organisation jobbar utifrån förutsättningarna att den som har ansvaret när det inte är kris ska så lång det är möjligt även ha ansvaret vid en kris. Det samma gäller att verksamhet ska fortsatt fungera och skötas på liknande sätt under en kris som det gör annars.

Kommunen jobbar också med att när en kris uppstår ska den hanteras där den inträffar och de som är närmast ansvariga. Detta innebär exempelvis att när en kris sker är det i första hand kommunen som har ansvaret och om kommunens resurser inte räcker till har vi möjlighet att få hjälp via region och även nationellt.

I Krishantering finns det nationella beslut på vad som anses vara mest skyddsvärt i Sverige är det:

  • Människors liv och hälsa
  • Samhällets funktionalitet
  • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • Miljö och ekonomiska värden
  • Nationell suveränitet

Tillsammans

Vi jobbar tillsammans för att kommunen vid en kris ska vara säker och trygg men vi behöver alla vara med och redo att göra vad vi kan vid en kris. Det kan vara något så enkelt som att gå över till grannen och kolla så allt är väl eller om de behöver hjälp till att ta ett större ansvar på arbetsplatsen eller i en ideell organisation.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det finns alltid något man kan bidra med. Det farligaste är likgiltigheten.” – Jan Eliasson

 

Pia Gillerstedt

Pia Gillerstedt
1 vice ordförande Kommunfullmäktige

 

MSB

Om krisen eller kriget kommer.pdf

 

Kungälvs kommuns beredskap:

http://www.kungalv.se/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/

http://www.kungalv.se/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/kommunens-beredskap/

 

 

Besök: 453