Kotten öppnar med Daglig Verksamhet

Kommunstyrelsen har enhälligt beslutat att Kotten i Fontin ska drivas av Daglig verksamhet.

Ett inne- och ett utelag

Det är i första hand kommunens behov av arbetsplatser för Daglig verksamhet och kompetenscentrum som är styrande. Ett dryga 10 tal medborgare i ett inne- och utelag skall ta hand om cafét, anläggning och spåren i Fontin.
Ytterst handlar detta om grundläggande rättigheter för våra av några medborgare. Övergång till Daglig verksamhet bidrar till att bredda utbudet av inriktningar för de som har rätt till Daglig Verksamhet. Nu kan vi ge fler medborgare en möjlighet till en meningsfull sysselsättning i en stimulerande miljö. Målsättningen finns med i Agenda 2030 och i grundläggande lagstiftning som LSS lag 7 § 2.

Nya jobb, fika och egen mat

Beslutet innebär fler och nya jobb till de medborgare som har rätt till det. Verksamheten  kommer bli en öppen, inkluderande, bra och trevlig, även om allt inte kan vara exakt som förr. Målet är att ungefär samma öppettider som innan, enklare fika/mat och det öppnas upp för möjligheten att ta med egen mat. Vi tror detta kan bli jättebra för både de som jobbar på Kotten och de som besöker Kotten och Fontin.

Privat aktör fick sluta

Tidigare har verksamheten legat på privat drift med särskilt socialt ansvarstagande, det kan vara bra ibland med samarbete med föreningar och företag tycker vi Socialdemokrater, men då ska de privata aktörerna sköta sina skatteåtaganden och ingångna avtal. Företaget har visat att de inte klarar detta och verksamheten tvingades stänga.

Både trevligt och bra

Vi Socialdemokrater röstade för förslaget. Finansiering av den nya verksamheten på Kottens motionscentral sker inom befintlig budget. Vi välkomnar våra medborgare till dessa viktiga nya platser inom Daglig verksamhet. Vi tror det kommer bli både trevligt och bra.

 

Pia Gillerstedt (s)
Social- och omsorgsråd
      Miguel Odhner (s)
Kommunstyrelsens ordförande

         

Visits: 98