Kompetens och erfarenhet

Tack vare kompetens och erfarenhet inom äldreomsorgen har Kungälv klarat sig bra hittills i den pandemi som nu härjar. Personalen gör ett fantastiskt jobb som alltid. Enstaka fall kan ske men utifrån dem gäller det att arbeta på ett tryggt och säkert sätt så smittan isoleras. SPF Seniorerna skriver i Kungälvsposten ett debattinlägg som jag här vill bemöta.

Svar till SPF Seniorerna

Tidiga åtgärder

Först vill jag säga att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och detta mitt i den pandemi som rasar i vårt land. Inte bara den kommunala verksamheten har stora utmaningar utan hela samhället i stort. Inom den sektor som har hand om vård och omsorg i kommunen var man snabb att börja jobba med att motverka spridning av smitta. Tidigt infördes besöksförbud på äldreboende och detta är tyvärr något som vi kommer få leva med ytterligare ett tag i syfte att trygga våra äldre. Genom att ta ett kraftfullt omtag med utbildning i grundläggande och utökade hygienrutiner, att genomföra utbildning i skyddsutrustning, att införa användning av visir vid omsorgsnära arbete så har sektorn kunnat motverka smittspridningen ordentligt. Det är många frågor som vi genom pandemin fått belysta men vi kan konstatera att i Kungälv har endast ett av våra kommunala äldreboenden har haft smitta vid ett tillfälle. Tack vare den kompetens och erfarenhet som finns inom verksamheten, tillsammans med handlingsplaner och uppdateringar till personalen så har vi i Kungälv klarat oss bra inom omsorgen i kampen mot Covid-19.

God och nära vård

Nyligen kom ett betänkande på utredningen ’God och Nära vård’ i denna har man lyft bland annat den samordnade individuella planen som något i behov av förbättring för att vårdtagare och anhöriga ska kunna känna en större trygghet med vilka insatser som behöver göras och som görs. Utredningen ger ett antal förslag på lagändringar som vi ser positivt på. Kompetensen hos våra kommunala USK och SSK är likvärdiga med den kompetens som finns inom den regionala vården, den dagen det sker förändringar i linje med utredningen om God och nära vård kommer Kungälv vara väl förberedda.  Vi har ännu har en del arbete att göra vad gäller personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Antalet personer

SPF Seniorerna skriver om antalet olika personer som besöker en individ per tvåveckorsperiod och det är en utmaning vi arbetar med. Vi måste dock även förhålla oss till att arbetstider och den enskildes behov inte går hand i hand. Vidare påverkar sjukdom, vab och andra ledigheter våra möjligheter. Vi är dock beslutsamma på att hålla nere antalet nya kontakter till ett minimum då vi tror att detta kan påverka den äldre positivt. Vi arbetar med denna fråga och tar gärna vidare samtal med intresseorganisationerna i denna fråga.

Heltidsresan

Vi håller med om att heltidstjänster är viktiga och det är där för vi med glädje ser att Kungälv jobbar med heltidsresan som är framtagen i samarbete mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner. Utöver det kommer vi inom vård och omsorg också arbeta med kompetensutveckling vilket vi behöver jobba med inom alla områden, det är en utmaning i rådande läge men för den delen inte oviktigt. Med äldreomsorgs lyftet kan fler får utbildning för att kunna jobba inom äldreomsorgen det kommer göra nytta inte bara i Kungälv utan på många ställen i landet.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd

Besök: 220