Heja kommunals medarbetare – ni är värda varande krona!

Jag litar på kommunens välfärdsarbetare, ni ska känna att ni har stöd för ert dagliga ansvarstagande och slit. För visst sitter jag uppe och kollar USA valet, men det är två saker jag tänker lite mer på idag.

1. Smittan ökar timme för timme och varje medborgare barn som gammal har nu ansvar.

2. Medarbetarna inom kommunal som varje dag skyddar oss har fått ett bra avtal, vilket är rätt, när pressen ökar igen, dag för dag.

Så mitt i detta, grattis till kommunens kommunalare.

Allt för länge har kommunals medlemmar stått tillbaka, därför grattis till kommunal och oss alla till ett bra och framåtsyftande avtal. Det är mestadels hårt arbetande, erfarna och kompetenta välfärdsarbetare som nu belönas för sina stora insatser mitt under pågående internationell pandemikris. Det är dom som tar hand om mormor, mamma, farmor och farfar eller dina barn eller sjuka make. Det är de som utsatt och utsätter sig för de största riskerna när människorna ska skyddas, ges, bildning, vård, omsorg eller annan kommunal service/tjänst.

Bra avtal

Väl värda ett bra avtal med bl.a.

• ett engångsbelopp till alla medlemmar om 5500 kr.

• en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa individer får, utöver ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme som även det fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål

• centrala villkorsförbättringar för bland annat semester och kortare arbetstid för de som jobbar natt

Läs om löner och annat här:

Heja kommunals medarbetare, ni är värda varenda krona.

Dessutom, nu åter ökar pandemin, smittan dag för dag, timme för timme.

Vi går mot skarpt stabsläge för återigen daglig krisledning. Vi kommer tillsammans klara detta och det kommer en annan dag, tills dess, hjälps vi åt.

Så, vi litar på er, vi behöver er, ni gör skillnad!

 

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommun
Tel 070-3520101
E-post miguel.odhner@kungalv.se