Fler vuxna och fler lärare i skolan

Fler vuxna och fler lärare i skolan behövs för att eleverna ska växa och utvecklas. Vi vet att det gör skillnad till studie ro och det ger i sin tur förbättrade kunskapsresultat.

Fler yrkeskategorier

Det behövs även andra yrkeskategorier som kan planera, genomföra och följa upp än lärarna så att lärarna kan ägna sig åt undervisningen. Det är mycket administrativt arbete idag att vara lärare och som en del tar med sig hem. Vi har nästan dubbelt så mycket administrativt arbete i Sverige än i Finland.  Att man inför lärarassistenter med ett extra statsbidrag på 1 miljard kan underlätta för lärarna genom att lärarassistenterna kan rapportera in till myndigheter, anmäla frånvaro, ställa iordning i ett klassrum eller ha elevkontakt. De ska inte ta över lektioner eller uppgifter utan vara stöd vid sidan av lärarens arbete. Det blir en ny utbildning för lärarassistenter både i yrkeshögskolan och på folkhögskolan.

Fler vägar till att bli behörig lärare

Alla lärare ska vara lärarbehöriga och det görs genom att bygga ut lärare utbildningen och att de som påbörjar en lärare utbildning ska ha förkunskaper och motivation. Lärarlönesatsning och förbättrad fortbildning för att nå de målen vi har. Lärarutbildning på distans eller att både arbeta och studera samtidigt.

Det är svårt att rekrytera lärare idag men vi har en bra bild över att i Kungälv så har vi behöriga lärare. Oavsett var i landet du bor och i vilken skola du går i så ska du ha behöriga lärare.

Nu ska även akademiker kunna skola om sig till att bli lärare. Detta genom att valideras för att plugga upp ämnen de saknar för att kunna läsa till lärare, en utbildningsgaranti.

Vi vill att dessa satsningar gör så att skolan ska bli en mycket attraktiv arbetsplats.

Satsningar inom Fritids

Även inom fritids så görs det satsningar för att det ska vara attraktivt för barn som går i mellanstadiet inte endast för barn på lågstadiet. Att kunna få lugn o ro att ha sin läxläsning och att både barn och föräldrar ska vara trygga när de är på fritids och kunna delta på sina fritidsaktiviteter. Nu permanentar man pengar som man tidigare satsat under år 2017-2019 för mer personal på fritids.  En fritidsutvecklare i kommunen som håller ihop föreningslivet med fritids. Ett uppdrag till skolverket att ta reda på vilken gruppstorlek det bör vara på fritids, för barnen och personalens arbetsmiljö.


Erika Sjöblom
Partiordförande Kungälv

 

#röstarött #SKungälv #BoIKungälv #StarkareTillsammans


Mindre klasser och fler vuxna i skolan

Starkare tillsammans – 15 vallöften för Kungälv

 

 

Träffar: 1548