Mindre klasser och fler vuxna i skolan

Varje barn har rätt att få en bra start i livet genom en bra förskola och skola. Här skapas förutsättningar för ett långt och gott liv.