En bra ekonomi är grunden för…

En bra ekonomi är grunden för välfärden! Kanske inte roligaste ämnet, men likväl grundläggande och viktigt. Socialdemokraterna har alltid värnat en bra ekonomi. En ineffektivt använd skattekrona är ytterst en stöld från de som mest behöver den. Därför känns det bra att i veckans Kungälvsposten kunna meddela att bokslut 2018 är starkt, att vi för första gången sedan 2013 inte behöver använda sparade pengar för att möta pensionskostnader. 

Ett nytt läge framåt

Våren knackar på dörren. Vår stad och vårt sjukhus utvecklas, snart invigs Kongahälla center, ett nytt Kungälv växer fram i vår fantastiskt historiska stad med otroliga medborgare. Och förändring berör, i veckan träffade jag bl.a. två pensionärer som sedan barnsben alltid gjort rätt för sig, de bokade mig spontant, tydliga frågor, oro över omsorg, invandrare, röda kort, demensvård och utbyggnadsplaner. Vårt samtal var skarpt, om rättvisa, jämlikhet, skatter och ekonomi. Och en god ekonomi är grunden för välfärden.

Ett överskott och klarat balanskrav

Bokslut 2018 stannar på ett överskott om +76 miljoner och kassan är god, +158 miljoner. För första gången sedan 2013 klaras balanskravet +16 miljoner, utan att behöva använda våra sparade pengar för att täcka ökade pensionskostnader. Det är glädjande och ett nytt läge framåt med förutsättningar att bli en av landets absolut bästa kommuner.

Ett stort ansvar

Det goda resultatet handlar om politiska beslut med fokus på kärnverksamheten där konsulter fasats ut och vi tvingats krympa organisationen i stadshuset, men framförallt ska ett tack riktas till chefer, anställda och fackliga medarbetare som var dag tillsammans tar ett stort ansvar för att på klokast sätt hushålla med medborgarnas resurser.

Samma ekonomiska krav

I år har alla partier samma ekonomiska krav på att anpassa kommunens budget för framtiden och nyligen bekräftade Sveriges expertmyndighet (KI) att Socialdemokraternas, Moderaternas och Centerpartiets krav på högre överskott i Kungälv är helt nödvändiga för att klara framtiden. Därför ska budget fortsatt hållas, reformer och vallöften får vänta, utvecklingen är vänd, vi är på rätt väg.

Vårt viktigaste uppdrag

Vårt viktigaste uppdrag är att med god hushållning och fler i arbete säkerställa den trygghet och framtidstro dessa pensionärer och andra förtjänar i förändringens tid, för det är bara tillsammans vi kan bygga ett starkt, modernt och tryggt Kungälv.

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (s)

Visits: 297