Anpassad grundskola – förändringens vindar

Eleverna i en anpassad grundskola ska få bästa möjliga förutsättningar säger Ulrica Brogren, Ordförande i beredningen för Bildning och lärande.

Anpassad grundskola

Tänk att det äntligen blåser lite förändringens vindar i grundsärskolan från och med 2 juli 2023 kommer det i stället heta anpassad grundskola. Vilken skillnad på hur det låter när man säger det. Redan namnet har gjort att många elever har känt sig exkluderade. Jag hoppas att det nya namnet skall kännas bättre och att fler elever känner en tillhörighet till sin skola.

Flera nyheter i skolan

Regeringen vill att skolformen skall vara mer flexibel och tar bort den indelning som i dag finns; grundsärskola (läser ämnen) och träningsskola (läser ämnesområden).

Dessutom kommer anpassad grundskola och de elever som läser ämnen få en läsa-skriva-räkna garanti. Detta skall gälla från hösten 2024.

Utöver dessa nyheter vill jag även lyfta fram till att uttrycket utvecklingsstörning skall ersätts i skollagen med intellektuellfunktionsnedsättning. Visst låter och känns det bättre?

Samlad grundsärskola på Sandbackaskolan

I Kungälv har vi under mandatperioden tagit beslut på att vi skall ha en samlad grundsärskola. Det innebär att alla grundsärskoleelever (åk1-6) kommer gå på Sandbackaskolan. Tanken är att man lätt skall kunna samarbeta med varandra (båda inriktningarna) men också att man lättare kan samarbeta med de elever som går i grundsärskolan på Thorild (åk 7–9). Avståndet blir betydligt lättare att hantera. Man kan lätt gå mellan skolorna.

Bästa möjliga förutsättningar

Jag ser fram mot att följa hur utvecklingen blir i den samlade anpassade grundskolan i kommunen. Jag vill som politiker arbeta vidare (om jag får förtroendet) med att eleverna i anpassad grundskola skall få bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande i Kungälvs kommun.

Ulrica Brogren
Ordförande i beredningen Bildning och lärande

Träffar: 317