Socialdemokratisk politik gör skillnad

I augusti höjs garantipensionen som berör nästan en miljon pensionärer samtidigt höjs också bostadstillägget. Höjningen kan genomföras tack vare att riksdagen i slutet av juni månad röstade igenom den Socialdemokratiska regeringens vårändringsbudget

Läs mer

Nu höjer vi pensionerna igen!

Vi har alltid sagt det och vi kommer alltid göra det, avskaffa den orättvisa pensionärskatten som Sverigedemokrater, Kristdemokrater mfl införde på våra äldre – där våra svenska pensionärer som enda land i världen betalar högre skatt än de som jobbar, så orätt så man skäms.

Läs mer

Socialdemokraterna höjer pensionerna igen!

2021 höjs pensionerna för de med lägst inkomstpensioner. Vill du som jag att du ska ha minst 70 procent av din lön i pension, då skall du gå med i Socialdemokraterna.

Läs mer