Socialdemokratisk politik gör skillnad

I augusti höjs garantipensionen som berör nästan en miljon pensionärer samtidigt höjs också bostadstillägget. Höjningen kan genomföras tack vare att riksdagen i slutet av juni månad röstade igenom den Socialdemokratiska regeringens vårändringsbudget

Alla ska kunna leva på sin pension

Prishöjningarna som nu sker på bland annat mat, har fått stora konsekvenser för de mest sårbara pensionärerna och höjningen av garantipensionen är av stor vikt för dem. Stärkta pensioner handlar om respekt för dem som varit med och byggt vårt land. Alla som har arbetat i Sverige ska kunna leva på sin pension och de har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet

Vilka berörs av reformen

De som idag har en allmän inkomstgrundad pension, en så kallad garantipension, på upp emot 14 900 kronor och som har bott i Sverige i 40 år, kommer få upp till 1000 kr mer i månaden. I Kungälv är det 3930 pensionärer som berörs av pensionshöjningen och medelbeloppet är en höjning på 603 kronor/månad.

Vårt Sverige kan bättre

 

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

 

 

 

 

Träffar: 269