Socialdemokraterna höjer pensionerna igen!

2021 höjs pensionerna för de med lägst inkomstpensioner. Vill du som jag att du ska ha minst 70 procent av din lön i pension, då skall du gå med i Socialdemokraterna.

Ett starkt samhälle kräver höjda pensioner! Därför har vi:

🌹 Snart avskaffat den orättvisa pensionärsskatten (SD med flera borgliga införde)

🌹 Höjt bostadstillägget

🌹 Gjort det billigare för pensionärer att gå till tandläkaren

🌹 infört avgiftsfri öppenvård för personer över 85

🌹 Höjt grundskyddet i garantipensionen

Från och med måndagen den 17 januari i år, 2019 höjdes garantipensionen med 200 kr och taket i bostadstillägget med 1 400 kronor. Utöver det höjdes också allas pensioner som vanligt för att följa den ekonomiska utvecklingen. Detta berör direkt ungefär 675 000 pensionärer. För flera av dem kan förändringarna innebära mer än 1 000 kronor högre pension varje månad.

Vi är dock inte nöjda än. Även om varje krona räknas och kan göra stor skillnad vill vi ta fler steg för höjda pensioner. För det behövs.

Nu höjs pensionerna igen, igår kom följande besked från riksdagen:

• Pensionerna höjs under 2021.

• Höjningen berör personer som har mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden i allmän pension. Som mest blir det en höjning med 600 kronor i månaden för vissa grupper.

Gärna medalj – men först en rejäl pension.

För oss socialdemokrater är det självklart att du som har arbetat ett helt yrkesliv förtjänar en rättvis pension.

Gå med i partiet, sitt inte och muttra, ta ansvar för Sverige!

Miguel Odhner