Rent hav och rent dricksvatten

Miljöförstöring skapar otrygghet när gifter sprids i våra vattendrag. Vi ska ta vårt ansvar i Kungälv för en bra havsmiljö och rent dricksvatten. 

Läs mer

Kraftfulla åtgärder mot övergödning

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden måste säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet Läckaget måste minska Ökat…

Läs mer