Många påverkas av mord på öppen gata

Åter drabbas en familj av ett knivmord

Det är med allvar och bestörtning jag tar emot fruktansvärda nyheter att en kvinna höggs till döds på öppen gata i Visby. Åter drabbas en familj av ett knivmord. Mina tankar går till denna djupt samhällsengagerade 64 åriga kvinnas familj och anhöriga. Flera av mina partivänner och ministrar skriver och hedrar kvinnan de mött och lärt känna. Jag hade inte den förmånen.

Många påverkas när mord sker på öppen gata

Men jag har många gånger känt trängseln, värmen, stoltheten över de demokratiska samtalen i centrala Visby, Almedalen, just på denna plats, att ta del av knivmordet på öppen gata i det fria, tryga demokratiska och öppna Sverige, mitt i demokratidebattens hjärta, sätter sina spår och påverkar många. Känslan av otrygghet ökar för alla, man ser sig om. Denna känsla tar jag och Socialdemokraterna på djupaste allvar, inte minst i stadsmiljön, i hela vår kommun och det jobbar vi med. Det ska vara tryggt att gå på gator och torg, även efter mörkrets inbrott.

Tankar flyger förbi som tidigare mord, på Anna Lind, SSU-ungdomarna i Norge och mord även i Kungälv.

Oavsett om det är en ensam galning som är psykiskt sjuk som mördar eller en av de där högerextrema Nazisterna från NMR som demonstrerar i Kungalv och hotar mig och andra förtroendevalda så ska våldet bekämpas och tryggheten lyftas. Det handlar om att samhället skall vara starkare än våldet och kriminaliteten. Det handlar också om dig och mig, väldigt bra att våga ingripa och knuffa omkull den misstänkte, då kan brott klaras upp.

Kungälv måste göra mer

Tankarna går också till det djupt tragiska rånmord på öppen gata i Kungälv för drygt två år sedan. Även då drabbades familjen med anhöriga när deras mor slets ifrån dem i meningslösa handlingar.

En hel del har förändrats med polisnärvaro, skolinsatser, trygghetskameror, digitala och riktiga trygghetsvandringar, fler poliser och bättre belysning, så sker och det arbetar vi med mer än någonsin i Kungälv. Men vi måste göra mer på fler plan.

Knivlagen måste efterlevas

Även om det samlade antalet brott i Kungälv går ner, så kan vi se en tendens till att kniv använts som vapen mer. Därför är en punkt i vårt lokala program för nästa mandatperiod, för att visa nolltolerans och öka tryggheten, att försöka minska tillgängligheten till knivar i det offentliga rummet genom att tillsammans med polis, handlare och föreningar nå en högre efterlevnad i samhället kring knivlagen i Kungälv.

Gör rätt från början

Vi ska göra allt vi kan för att skapa ett tryggare och starkare Kungälv. I grunden handlar det om att bygga ett starkt samhälle för alla och börja med barnen, då kan inte skatter sänkas som lokala partier och andra partier vill göra i Kungälv.

Varenda krona behövs i förebyggande insatser, att göra rätt från början i skolan, socialtjänsten och hälsovården, inte minst den psykiska ohälsan. Alla ska få samma möjligheter att leva ett gott liv.

För mig handlar det ytterst om att bygga ett mer jämlikt samhälle, för jag vet, att i ett Kungälv eller för den delen Sverige med stora skillnader mellan medborgarna är ingen trygg. Vi har det mesta framför oss, idag har jag haft långa samtal om tråkiga saker som skett unga emellan. Det får vi jobba vidare med.

Nu går mina tankar till familj och anhöriga.

Nu går mina tankar till familj och anhöriga.

Vi ska visa nolltolerans mot all form av våld och förtryck.

Demokrati och öppenheten måste försvaras, var dag återerövras.

Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Mobil: 070 352 01 01
E-post: miguel.odhner@kungalv.se

Mer att läsa:

Ingen ung ska bli kriminell

https://socialdemokraternakungalv.se/nolltolerans-mot-brott-gang-och-narkotika-ingen-ung-ska-bli-kriminell/

Trygg efter mörkrets inbrott

https://socialdemokraternakungalv.se/trygg-efter-morkrets-inbrott/

 

Träffar: 193