En farlig budget 

Moderaternas budget är inte trist, den är farlig, sänkt skatt och 200 färre anställda kommer drabba barnen och våra äldre,. Likväl är det farligt dumt att ständigt tala illa om Kungälvs kommun och ekonomi när man samtidigt anser sig ha råd att sänka skatten, sånt kan jag aldrig ställa upp på. 

Sänkt skatt och höga investeringar är inte alltid smart.

Att sänka skatten, minska personalen med 200 personer när kommunen investerar i VA-verk och nya skolor är mix som inte fungerar. Alla fattar att det kostar investera, därför är förslaget farligt.

Jag tycker det är dags för Moderaternas ledare att sluta svartmåla Kungälv och kommunens ekonomi, det är politiska lösskott, att i ena andetaget svartmåla ekonomin och sedan gå till val på att sänka skatten, ger ju ingen trovärdighet till Moderaterna. Man blir mest nedslagen.

Min analys är att röstar folk på M, C, KD och SD i Kungälv så blir det tvärstopp och jobbpolitiken slutar fungera och skatteintäkterna minskar vilket leder till ytterligare nedskärningar, sådant gör mig orolig.

Förslagen känns igen, förra gången Moderaterna styrde sänktes skatten samtidigt som kommunen gjorde ett underskott på -103 miljoner kronor. Sådant tar tid att rätta till. Under 8 år misshandlade Moderaterna kommunens ekonomi, verksamhetens nettokostnad var högre än de generella statsbidragen och skatteintäkterna under hela 5 av 8 års Moderatstyre.

Det har tagit tre år att (utan skattehöjning) vända Kungälvs utveckling och städa upp efter Moderaterna misshandel av Kungälvs ekonomi.

Kommunen visar plusresultat

Kommunen visar för tredje året i rad stora plusresultat, skatteintäkterna ökar och överstiger nu kostnaderna. Den negativa nettokostnadsutvecklingen är bruten. Det är bra. Detta sker samtidigt som kommunen investerar nya skolor, förskolor, äldreplatser, VA-verk, cykelbanor och ex konstgräs i Kareby och Kärna. Nyligen invigde vi resecentrum och nu planerar vi för en ny skola i Kode.

Det händer mycket nu, vi har vänt Kungälvs utveckling. Arbetslösheten sjunker, skolresultaten ökar, barnfattigdomen minskar – mest i utsatta områden, bidragen sjunker – mest i utsatta områden, bostadsbyggandet slår rekord, sjukskrivningar minskar, hur vi ökat föreningsstöd och infört fri kollektivtrafik för äldre och yngre samt att vi raderat köerna inom äldreomsorgen.

På bara 3 år har vi halverat ungdomsarbetslösheten och femdubblat antalet sommarjobb. Vi har nått veriges lägsta ungdomsarbetslöshet. Det är ingen tillfällighet. Tillväxten stödjer nu verksamheterna och skatteintäkterna överstiger nu kostnaderna. Det är bra.

Men trots att det händer mycket bra i Kungälv finns otrygghet. En oro för framtiden, sjukvården, skolan, droger och brott, det tar vi på allvar. För ekonomin och framtiden är vår viktigaste valfråga jobben. Glädjande ser vi hur bidragen minskar och fler och fler jobbar. Även medborgare som flytt från andra länder och bott här länge kommer nu ut i enklare jobb, trots språkutmaningarna, det behövs, företagen i Rollsbo behöver folk!

Om dryga 100 dagar är det val. Vi går till val på att nå målet om Sveriges lägsta arbetslöshet och att alla unga ska ha ett sommarjobb, med rättigheter och skyldigheter.

Socialdemokraterna tänker fortsätta satsa

Vi tänker fortsätta satsa jobb för ungdomar, vi har ökat från 150 till över 700 feriejobb, tillsammans med företag och föreningar. Unga ska lära sig att arbete är grunden för välfärden. Vårt mål är ett Kungälv där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön. Vi satsar på utbildning och schyssta villkor på jobbet, vi kräver att alla som kan jobbar och bidrar. Ingen ska särbehandlas, alla, även våra nya medborgare skall ut i arbete direkt, det behöver såväl företag, kommunen som individen.

Att nå hit har tagit mig 3 kommunchefer och dryga tre år. Det har varit i ett slitsamt men framgångsrikt blocköverskridande samarbete med andra partier, bland annat Liberalerna, som modigt valt bort Kungälvs gamla Moderatpolitik till förmån för mer av politiskt samarbete, det är bra, så borde ske i Stockholm också.

För mig är det viktigt att hela Kungälv behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som kan bli bättre. Tyvärr har oppositionspartierna M, C, KD och SD har valt att ställa sig utanför allt budgetsamarbete, nu föreslår de massuppsägningar, sänkt skatt och fortsatta investeringar, det kommer inte fungera och blir dyrare i längden. Att skära ner i den storleksordningen är orealistiskt då kommunen växer, det blir mer av köpta konsulter och kostnadsdrivande privata lösningar, något jag fått nog av.

Så nej tack, gärna samarbete men inte tvärstopp och skattesänkningar, pengarna behövs till barn och äldre. Och att avveckla en fungerande jobbpolitik, det kommer vi Socialdemokrater aldrig ställa upp på.

 


Miguel Odhner

Kommunstyrelsens ordförande
Kungälvs kommun